نویسنده‌ی صفرمطلق به زخم‌های عادی رسید.
نویسنده‌ی صفرمطلق به زخم‌های عادی رسید.
کتاب زخم‌های عادی جدیدترین اثر نویسنده‌ی معاصر ایرانی معصومه باقری است

کتاب زخم‌های عادی جدیدترین اثر نویسنده‌ی معاصر ایرانی معصومه باقری است که مانند دو رمان قبلی وی، کتاب صفرمطلق و کتاب استخوانی در گلو، موضوعی اجتماعی _ رئالیسم دارد. وقایع این کتاب در شهر تهران و شهر دزفول رخ می‌دهد. داستان از زبان سوفیا شخصیت اصلی قصه بیان می‌شود که دختری مغرور و زیباست و در اثر اتفاقاتی که در زندگی‌اش می‌افتد شکست می‌خورد، ولی ناگهان تصمیم می‌گیرد سرپای خودش محکم و قوی بایستد و همه‌چیز را از نو بسازد.
آنچه آثار معصومه باقری را مرغوب و غنی می‌کند، ویژگی‌های مشترک در شخصیت‌ها و فضاهای داستانی اوست: روایت‌هایی از عشق و همدلی در مقابلِ از دست‌دادن‌ها و خسارت‌ها.
زخم‌های عادی سومین رمان معصومی باقری است که داستانی اجتماعی و عاشقانه را روایت می‌کند. داستانِ شایگان و سوفیا که از کارهای اشتباه و جزئی و سوتفاهم‌های کوچک پرده برمی‌دارد. مخاطب در این داستان با مسائلی ساده و جزئی مواجه می‌شود که کلیدِ آن دلتنگی است.
زخم‌های عادی داستانِ زنی است که از خودش و سایه‌ها و آدم‌ها کوچ می‌کند تا از خاطراتِ گذشته‌اش فرار کند و به آرامشِ جزئی برسد.
مفهومِ کوچ به عنوانِ عنصری بنیادین در رمان حضور دارد و به عنوانِ فروپاشیدنِ چیزی که عذابش می‌دهد، به کار گرفته شده است.
داستانی از موقعیت‌های دراماتیک و احساسات عمیق و زنی که قهرمانِ زندگی خودش است.

بخشی از متن:

هر اندوه و دلتنگی که در مغز و فکرِ آدم رسوخ کند، بسیار تلخ‌تر و آزاردهنده‌تر از غصه‌هایی است که با چشمِ خودمان می‌بینیم و وحشت‌زده می‌شویم. اندوهی که مُدام و بی‌وقفه در فکر باشد، تبدیل به زخم می‌شود. زخم‌های عادی…
بعضی دردها آن‌قدر بزرگ می‌شوند تا از قلب عبور می‌کنند و به استخوان می‌رسند. پس از آن تمامِ رنج‌های زندگیِ انسان تبدیل می‌شوند به زخم‌هایی کوچک و عادی…
زخم‌های عادی احساساتِ تلخ و عجیبی هستند. چیزهای پُر و همزمان خالی.