نشست محرمانه‌ی اعضای شورای شهر با فرماندار و سه مدیر کل استانی در خصوص مولد‌سازی ورزشگاه انقلاب
نشست محرمانه‌ی اعضای شورای شهر با فرماندار و سه مدیر کل استانی در خصوص مولد‌سازی ورزشگاه انقلاب
نشست فرماندار، مدیران کل ورزش و جوانان، خاتون‌شرق- اقتصاد و دارایی و مسکن و شهرسازی استان و اعضای شورای شهر نیشابور پیرامون مولدسازی ورزشگاه انقلاب، هم‌اکنون پشت درهای بسته در حال برگزاری است.

نشست فرماندار، مدیران کل ورزش و جوانان، اقتصاد و دارایی و مسکن و شهرسازی استان و اعضای شورای شهر نیشابور پیرامون مولدسازی ورزشگاه انقلاب، هم‌اکنون پشت درهای بسته در حال برگزاری است.

معاون سیاسی فرماندار نیشابور، از ورود خبرنگار خاتون شرق به جلسه ممانعت کرد.

همچنین مسؤول روابط عمومی فرمانداری نیشابور به خبرنگار خاتون شرق گفت: فرماندار گفته خبرنگاران دعوت نشوند اما پس از جلسه برایشان نشست خبری می‌گذاریم.

خبرنگار خاتون شرق اصرار کرد که با فرماندار صحبت شود و ورود اصحاب رسانه به جلسه ممکن گردد اما کریم‌داد مسؤول روابط عمومی فرمانداری گفت: توکل بر خدا.

اگر چه هنوز خبری از مذاکرات این جلسه به بیرون درز نکرده اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که مجامع مرتبط با ورزشگاه از جمله هیأتهای ورزشی، پیشکسوتان ورزش نیشابور و اعضای شورای شهر، مخالفت شدید خود را با مولدسازی ورزشگاه انقلاب، اعلام کرده‌اند و این جلسه برای مذاکرات در همین خصوص برگزار شده است.

ساعتی پیش، پیشکسوتان ورزش شهرستان اعلام کردند که به طور جدی، مخالفت خود را با این موضوع، رسما اعلام خواهند کرد.

همچنین گزارش می‌شود که تا ساعاتی دیگر، مدیران کل سه نهاد یاد شده، نشستی با هیأت‌های ورزشی در فرمانداری برگزار می‌کنند اما آن طور که مسوول روابط عمومی فرمانداری گفت: ورود خبرنگاران به آن جلسه هم ممنوع اعلام شده است.

این منع ورودها به جلسات رسمی و علنی مسؤولان شهر با شعار شفافیت فرماندار در جلسه‌ی نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه، منافات دارد.

به نظر می‌رسد مهدی دونده، با اطمینان از محکم بودن جایگاهش در کرسی مسؤولیت فرمانداری، شعارهای فریبنده‌اش را به کناری نهاده و به روش اسلافش، درهای خبری را به روی رسانه‌ها بسته است.

این رفتارها در حالی است که خود وی در جلسه‌ی شورای راهبردی شب‌های گذشته در فرمانداری گفته بود: نمی‌خواهم دم انتخابات موج منفی ایجاد شود و اینجا نشسته‌ایم تا مسئله‌ را به روش مسالمت‌آمیز و با گفتگو حل و فصل کنیم.

وی همچنین تهدید کرده بود که اگر خبرنگاران از محتوای جلسه و بگومگوی وی با شهردار چیزی بنویسند دیگر آنها را به هیچ‌جلسه‌ای راه نخواهد داد.

بسیار عجیب بود که نماینده‌ی عالی دولت، این طور خبرنگاران را تهدید کند و از نوشتن مطالبی که هیچ سنخیتی با محرمانگی و اسناد طبقه‌بندی شده ندارد، تا این حد هراس داشته باشد که اصحاب رسانه را با تهدید بترساند.

احتمالا تا ساعتی دیگر، جلسه‌ی فرماندار و اعضای شورای شهر با مدیران کل سه نهاد، پایان می‌یابد و مذاکرات از طرق غیر رسمی به خبرنگاران رسانه‌ها و از جمله خاتون شرق خواهد رسید اما آنچه باقی خواهد ماند، فرمانداری است که باید با عواقب چنین رفتارهایی در آستانه‌ی انتخابات، دست و پنجه نرم کند.