نتیجه آزمایش یک قلاده کفتار مبتلا به بیماری هاری در نیشابور مثبت اعلام شد
نتیجه آزمایش یک قلاده کفتار مبتلا به بیماری هاری در نیشابور مثبت اعلام شد
خاتون شرق - به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور نتبجه آزمایش یک قلاده کفتار ارجاعی از طرف اداره محیط زیست به بیماری هاری مثبت اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور نتبجه آزمایش یک قلاده کفتار ارجاعی از طرف اداره محیط زیست به بیماری هاری مثبت اعلام شد.
دکتر علی سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور ضمن اعلام این خبر گفت : متعاقب ارجاع یک قلاده کفتار از طرف اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و معاینه کارشناس متخصص این شبکه به بیماری هاری مشکوک شده و نسبت به نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه مرجع سازمان دامپزشکی کشور اقدام گردید ، سپس در روستاهای اطراف زیستگاه این حیوان کلاسهای آموزشی و اقدامات لازم در هنگام بروز این بیماری و واکسیناسیون سگهای صاحبدار این مناطق انجام شد ، که پس از طی مدت انجام آزمایش جواب نمونه ارسال شده از طرف سازمان دامپزشکی مثبت اعلام شد.
دکتر سلیمانی هاری را بیماری ویروسی خطرناک عصبی مشترک بین انسان و حیوان ذکر کرد و افزود: عامل این بیماری به اعصاب مرکزی حمله می کند و نشانه های عصبی ، فلجی اندامها ، ریزش بزاق از دهان ، عدم قدرت تشخیص و نهایتا مرگ حیوان از نشانه های بارز این بیماری بشمار می آید.
رئیس شبکه دامپزشکی از شهروندان خواست برای واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی حیوانات خانگی به درمانگاههای دامپزشکی دارای پروانه درمانی مراجعه نمایند.