مکان چهارشنبه بازار و بازار خودرو نیشابور مشخص شد
مکان چهارشنبه بازار و بازار خودرو نیشابور مشخص شد
خاتون شرق - هفتادمین جلسه ی علنی شورای اسلامی شهر نیشابور با هفت دستور کار برگزار شد.

هفتادمین جلسه ی علنی شورای اسلامی شهر نیشابور با هفت دستور کار برگزار شد.

دستور کار هفتم این جلسه به لایحه تصویب انعقاد لایحه الحاقیه قرار داد  با آقایان حسن و علی شادی موضوع بند صورت جلسه کمیسیون اقتصاد شهری سرمایه‌گذاری و گردشگری اختصاص یافت.

احمد همت آبادی( مهندس) رییس کمیسیون اقتصاد شهری، سرمایه گذاری و گردشگری در این باره گفت: شهرداری لایحه‌ای را تحت عنوان بعضی از بازارهایی که در سطح شهر داریم فرستاده بود که این موضوع بیش از ۶ ماه هست که در شورا مورد تأیید همکاران قرار گرفت تا شهرداری نسبت به مذاکره با سرمایه گذار فعلی بازار وحدت_برادران شادی_ اقدام کرده و از ظرفیت بازار ایجاد شده در ورودی شهر نیشابور که از مسیر عشق آباد است و برای رفاه حال شهروندان و درآمد سرمایه گذار استفاده کنیم.

لایحه‌ای که ارسال شده تحت عنوان تصویب انعقاد الحاقیه قرارداد شماره ۱۲۰۶۰با آقایان حسن و علی شادی است که دلایل و استنادات و متن مصوبه بدین شرح است:

با سلام. در راستای توسعه سلامت‌های رفاهی و خدمات شهروندان و به منظور کاهش زمان و هزینه ها و مدیریت بهتر ترافیک شهری، شهرداری در نظر دارد بازار دوره ای موسوم به چهارشنبه بازار و بازار خودرو در محل بازار تیوب، با هدف آسایش و رفاه همشهریان و با مشارکت سرمایه‌گذار پروژه بازار وحدت راه اندازی نماید و در این راستا برابر پیش‌نویس مفاد قرارداد و الحاقیه ی پیوست سرمایه‌گذار ضمن ساماندهی بازار طیور و پیش بینی فضاهای مورد نیاز برای راه‌اندازی بازارهای مذکور به صورت تکمیل شده مطابق طرح نقشه پیوست ملزم به پرداخت حق و حقوقات شهرداری به صورت مبلغ ثابت ماهیانه می‌باشد لذا مقرر شد موضوع به صورت الحاقیه و قرارداد قبلی بین شهرداری و آقایان شادی اجرایی شود بر این اساس به تجویز ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، صدور مجوز ترک تشریفات جهت عقد الحاقیه قرارداد پیوست با آقایان شادی مورد استدعاست.

متن مصوبه:

به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود برابر پیش نویس الحاقیه قرارداد و نقشه پیوست نسبت به عقد قرارداد و بهره برداری با سرمایه‌گذار بازار وحدت جهت ایجاد بازار خودرو و چهارشنبه بازار در محل بازار طیور به صورت ترک تشریفات اقدام نماید.

این طرح با توافق آراء به تصویب رسید.

دستور کار نخست این جلسه در خصوص قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت سربر گاز شاهوار بود.

احسان مرآتی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات در این باره گفت: لایحه‌ای به شورا ارسال شده در خصوص خرید سه دستگاه خودرو خدماتی است و این قرارداد در سه نوبت به مناقصه رفته و جمع مبلغ سه میلیارد تومان بوده و نهایتاً برنده مناقصه اعلام شده و قرارداد لغوی جهت تهیه شورا ارسال شده.

وی افزود: در کمیسیون چند مورد ذکر شده یکی واژه ی چک تضمینی که به جای چک بانکی پیشنهاد شده و دیگری این هست که یکی از مفاد قرارداد این هست که این بسته‌ها باید استانداردهای فنی لازم را به لحاظ فنی داشته باشند.

وی گفت: در کمیسیون مطرح شد که پیش از پرداخت های مذکور در قرارداد مستندات مبنی بر تأیید فنی و استاندارد این اسپنسرها ارائه گردد. بند دیگری که جزو مفاد معمول قرار داد است با ۲۵ افزایش و کاهش مبلغ قرارداد لحاظ می‌شود که این بند قانونی ضمن ارائه دلایل توجیهی شورا انجام شود.

این طرح با توافق آراء به تصویب رسید.

دستور کار دوم در مورد تفاهم نامه ی فی مابین شهرداری نیشابور و شهرداری فیروزه موضوع بند صورت جلسه کمیسیون عمران، شهرسازی و ترافیک اختصاص داده شد.

محمد کاظم صادقی رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و ترافیک در این زمینه گفت: تفاهم نامه‌ای بین شهرداری نیشابور و شهرداری فیروزه منعقد شده که شهرداری از خدمات تجهیزات شهرداری‌های مجاور استفاده می‌کند و در مقابل به آنها اسقاط و قطعات بتنی تحویل می‌دهد که در این تفاهمنامه هم که منعقد شده که یک دستگاه لودر و ۲ دستگاه کمپرسی از ۴۰۲/۶/۱ تا۴۰۳/۹/۱ در اختیار شهرداری نیشابور قرار بگیرد.مبلغ مورد معامله ۱۱ میلیارد و ششصد میلیون ریال در سقف معاملات متوسط هست.

ماشین های شهرداری نیشابور برای شهرداری فیروزه کار کنند و در مقابل شهرداری هم خدمات آسفالت و قطعات بتنی به ایشان بدهد و هم دوره‌ی حمل چهار ماهه و ماشین ها و نرخ قطعات بتنی توسط هیأت مدیره ی سازمان برمبنای عقد قرارداد تهیه شود.

این موضوع در کمیسیون عمران مطرح شده و رأی موافق گرفته است.

این طرح با توافق آراء به تصویب رسید

دستور کار سوم در خصوص پیشنهادات تبصره ۳ ایجاد تسهیلات جهت توسعه ی طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری موضوع صورت جلسه کمیسیون خدمات شهری محیط زیست و بهداشت عمومی بود.

حبیب الله بتوئی رئیس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت عمومی در این زمینه گفت: با توجه به تقاضای ریاست محترم آب و فاضلاب و در بحث سنوات گذشته که با توجه به اینکه دولت نسبت به تعویض شبکه‌های فرسوده آب شهری بودجه کامل را نداشت قانون اجازه داده بود که شورای شهر در تبصره ی سه می تواند قسمتی را تصحیح کرده و از شهروندان هزینه ای گرفته و برای تعویض شبکه فرسوده فاضلاب در شهر انجام دهد.

این طرح در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این تبصره و بحث تصویب آن در حال عمل است ابتدا نوشتیم این حساب امضای مشترکی داشته باشد که رئیس شورای اسلامی هم بتوانند امضا کنند ولی بحث رئیس شورای اسلامی اگر در مورد امضا باشد و بخواهیم حساب مشترک کاملی باز کنیم بعدکمک های دولتی شهرداری هم صورت نخواهد گرفت ولی مقرر شد حساب در بحث امضا با همان آقایان باشد ولی در همان حسابی که هست تمامی وجوهی که گرفته می‌شود در کد مخصوص واریز شود.

سال‌های گذشته گزارش پس از عملیاتی که انجام می‌دادند صورت می‌گرفت و برای شورای اسلامی فرستاده می‌شد اما امسال تصویب کردیم که قبل از اینکه شهرداری قطعه فرسوده‌ای را در هر قسمتی از شهر که می خواهند انجام دهند از قبل نامه‌اش را به شورا بفرستد اما مسئله‌ای که مورد بررسی است این است که گروهی سه نفره را تشکیل داده‌ایم که ضمن اجازه، گزارشات این قسمت را انجام خواهند داد و مطمئن شویم که این موضوع فقط در قسمتی که شورای شهر برنامه‌ریزی کرده هزینه شود.

با توجه به مشکلاتی که در فضای سبز شهری داریم در بحث جداسازی آب شرب از فضای سبز، شورای اسلامی مصوب کرد که از مبلغ تبصره سه ای که در کل سال گرفته می‌شود ۱۰ درصد آن برای ایجاد تصفیه خانه‌های روکار یا برای جداسازی آب شرب از شبکه فضای سبز در نظر گرفته شود و به شهرداری‌ها اختصاص پیدا کند.

این طرح به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

دستور کار چهارم در خصوص توافقنامه ی فی مابین شهرداری و آقای علی تازه دل و خانم سکینه تازه دل موضوع بند صورتجلسه کمیسیون بازرسی نظارت و حقوقی اطلاق شد.

احمد همت آبادی (شورا ) رییس کمیسیون بازرسی، نظارت و حقوقی در این باره گفت: توافقنامه‌ای در اول آذر ماه بین شهرداری و آقای علی اصغر و سکینه تازه دل منعقد شده که آدرس آن در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی جنوبی است.

امتیازاتی که شهرداری داده بدین شرح می باشد: با توجه به اینکه قسمتی از پلاک فوق برابر کروکی پیوست در مسیر خیابان ۱۲ متری حد فاصل سید جمال و حد فاصل گلشن قرار دارد طلبکاری مالک بر اساس کارشناسی جمعاً مبلغ ۲ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال می باشد که با مالکین توافق شده پس از تصویب شورا، شهرداری نسبت به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، نقدا به مالک بدهد و الباقی طلبکاری مالک که یک میلیارد و ۴۴ میلیون ریال است پس از اصلاح سند پلاک در مسیر پرداخت خواهد شد.

کارشناسان ارزیابی ملک آقایان مهندسین رجبیان، حصاری و اسماعیل شفیعی بودند.

این طرح با توافق آرا مورد تصویب قرار گرفت

دستور کار پنجم در خصوص توافقنامه ی فی مابین شهرداری و ورثه محمد حسین امیری موضوع بند صورت جلسه کمیسیون بازرسی نظارت و حقوقی احمد همت آبادی( شورا) رییس کمیسیون بازرسی، نظارت و حقوقی در این زمینه گفت: این توافقنامه هم در همان اوایل آذر در شهرداری ثبت دبیرخانه شورا شده مسیر آن واقع در خیابان عدالت غربی ۳ هست و مساحت کل عرصه ۲۱ متر و ۸۳ صدم متر مربع است. این ملک هم اکنون در تصرف شهرداری است و سند ۶ دنگ مشاعی دارد شرح امتیازات شهرداری بدین منظور است:

با توجه به اینکه کل سهام مالکین از پلاک های ۲۱۱۹ و ۲۱۲۰ به همان مساحت ۲۱و ۸۳ در طرح توسعه پارکینگ و طرح های شهرداری قرار گرفته و در تصرف شهرداری می باشد، لذا طلبکاری مالکین بر اساس کارشناسی جمعاً مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال که در قالب امتیاز شناور یا تهاتر با بدهی های هر پلاک دیگری که نامبردگان معرفی نمایند پرداخت خواهد شد.

طرح با توافق آراء به تصویب رسید.

دستور کار ششم در خصوص لایحه درخواست بررسی و تأیید نقاط احداث سایت‌های مخابراتی مورد درخواست اپراتورهای تلفن همراه موضوع بند صورت جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات بود. احسان مرآتی رییس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات در این خصوص گفت:در جلسه ی قبلی، قرارداد این دکل‌ها تعیین تکلیف و یک کمیته ی سه نفره در شهرداری به مدت سه سال تفویض اختیار شد اما در مورد احداث دکل تأکید بر این است که در اختیار شورا باقی بماند و شورا در بحث قرار داد تصمیم گیری کند.

کلیت لایحه ای که ارسال شده مورد تأیید اعضای شورا نبوده و نسبت به تصمیمی که اتخاذ شده اعضا معترض بودند.

یکسری از دکل ها قبلاً احداث شده که به جهت اخذ مجوز شورا در مورد اپراتورهاست که از این به بعد احداث شود.

درخواست ۲۹ دکل به شورا رسید که از این تعداد ۱۰ دکل مربوط به همراه اول و ۱۹ عدد متعلق به ایرانسل بود از مجموعه این دکل‌ها ۴ دکل در کمیسیون تایید نشد. دکل میدان حافظ و دکل خیابان شهدای منا و بهشتی ۸ کوچه جمیل مورد تأیید قرار نگرفت و برای دکل تقاطع امیرکبیر و ملاصدرا مجوز سه ماهه صادر شد و دکل ابتدای بلوار گل‌ها که مورد تأیید قرار نگرفت و مجوز سه ماهه صادر شد به این جهت که در طی این سه ماه این ۲ دکل جابجا شوند و با اعتباراتی که توسط شهرداری از مردم کسب می‌شود معبری باز می شود و نباید طوری علم شود که یک دکل فضا و منظر را تحت شعاع قرار دهد.

این طرح با توافق آراء به تصویب رسید.