منتخبان شورا در شهرستان نیشابور مشخص شدند
منتخبان شورا در شهرستان نیشابور مشخص شدند
رییس ستاد انتخابات نیشابور نتایج شمارش آرای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در مناطق شهری این شهرستان خراسان رضوی را اعلام کرد.

علیرضا قامتی در جمع خبرنگاران گفت: از ۸۳ هزار و ۵۵۳ آرای ماخوذه در  شهر نیشابور، محمد کاظم صادقی با ۱۴ هزار و ۶۴۱ رای، سید مومن حسینی با ۱۳ هزار و ۵۷۳ رای، احمد همت آبادی با ۱۲ هزار و ۱۴۶ رای، سعید نیرآبادی با ۱۰ هزار و ۸۸۴ رای، احمد همت آبادی فرزند محمدعلی با ۹ هزار و ۶۱۸ رای، داود کمیلی پور با ۹ هزار و ۴۴۰ رای، سیدرضا کراری با هشت هزار و ۹۷۴ رای، احسان مرآتی با هشت هزار و ۸۵۰ رای و حبیب الله بتونی با هفت هزار و ۹۱ رای به عنوان ۹ عضو اصلی و علی اکبر شکیبا، امین هنربخش، محمدحسین هنربخش، حسن شاملی، مرتضی یزدانیان و مجید آمارلو به عنوان ۶ عضو علی البدل ششمین دوره شورای شهر نیشابور انتخاب شدند. 

وی افزود: در شهر چکنه این شهرستان نیز از ۷۶۷ رای ماخوذه، هاشم مختارپور با ۴۰۰ رای، فاطمه قشقایی با ۳۳۱ رای، براتعلی پاک سرشت با ۳۰۵ رای، علی قشقایی با ۲۹۹ رای و احمد دادور با ۲۸۸ رای به عنوان اعضای اصلی و سجاد جعفری با ۲۷۲ رای، ابراهیم محمدی با ۲۵۸ رای و حسن قشقایی با ۲۳۸ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی این شهر انتخاب شدند.

فرماندار نیشابور ادامه داد: در شهر بار نیز از هزار و ۹۳۳ رای ماخوذه، سید علی اکبر رضوی با ۷۲۵ رای، سید مسلم رضوی با ۶۵۴ رای، اسماعیل باری با ۶۲۵ رای، سید مهدی حسینی با ۵۵۵ رای و سیدحسین حسینی با ۵۴۱ رای به عنوان اعضای اصلی و سید مهدی رضوی با ۵۳۸ رای، روح الله دامنجانی با ۵۲۰ رای و سیدحسین حسینی با ۴۶۲ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی این شهر انتخاب شدند.
وی گفت: در شهر عشق آباد هم از هزار و ۲۰۵ رای ماخوذه، مصطفی رضایی با ۴۴۵ رای، محمدباقر عشقی با ۴۲۵ رای، علی دهنوی با ۳۵۳ رای، احمد سعادت آبادی با ۴۳۹ رای و مجتبی مهدی با ۳۳۶ رای به عنوان اعضای اصلی و علی اصغر بوژآبادی با ۳۲۴ رای، محمد عشقی با ۳۰۱ رای و اسماعیل عشقی با ۲۸۲ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر انتخاب شدند.
قامتی افزود: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز از ۱۵۵ هزار و ۱۰۸ رای ماخوذه، سیدمحمدرضا مدرسی مصلی ۶۸ هزار و ۷۲۲ رای، عباس شاه رفعتی ۲۰ هزار و ۴۴۸ رای و غلامرضا مقیسه ۱۶ هزار و ۴۸۵ رای در این شهرستان به دست آوردند.

وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری هم از ۱۵۸ هزار و ۵۳۵ رای، سیدابراهیم رییسی ۱۱۲ هزار و ۸۸۳ رای، محسن رضایی میرقاعد ۱۱ هزار و ۴۰۸ رای، عبدالناصر همتی ۱۰ هزار و ۲۳۳ رای و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ۶ هزار و ۹۷ رای کسب کردند.

فرماندار نیشابور گفت: میزان مشارکت مردم این شهرستان در انتخابات از نظر گروه سنی، از ۱۸ تا ۲۵ سال ۱۳ درصد، ۲۵ تا ۳۵ سال ۲۲ درصد، ۳۵ تا ۴۵ سال ۲۵ درصد، ۴۵ تا ۵۵ سال ۱۷ درصد، ۵۵ تا ۶۵ سال ۱۳ درصد، ۶۵ تا ۷۵ سال هفت درصد و ۷۵ تا ۸۵ سال سه درصد و از نظر جنسیت زنان ۵۲  درصد و مردان ۴۸ درصد بود. 
وی تعداد واجدین شرایط رای دهی در این شهرستان ۴۱۵ هزار نفری را نیز ۷۲ درصد جمعیت و درصد مشارکت آنان در انتخابات را ۵۵ درصد اعلام کرد.

نتایج انتخابات شوراهای اسلامی فیروزه اعلام شد

ابوالفضل حکیم‌پور گفت‌: منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر فیروزه به ترتیب ناصربیگی خبری با هزار و ۷۵ رای، کیهان خجسته با ۸۲۷ رای، مجید سیرجانی با ۷۲۴ رای، محمدرضا طلایی با ۷۲۳ رای و مجید الوانی با ۷۱۵ رأی هستند.
وی بیان کرد: منتخبان شورای اسلامی در شهر همت آباد نیز به ترتیب عباسعلی باقرنژاد با ۳۲۳ رای، محمد ناوشکی با ۳۱۵ رای، احمد توزندجانی با ۲۸۷ رای، فرهاد همت آبادی با ۲۲۵ رای و محسن قره باغی با ۱۵۸ رای هستند.
️فرماندار فیروزه گفت: در این شهرستان ۳۰ هزار و ۵۰۳ نفر  واجد شرایط رای بودند که از این تعداد ۲۳ هزار و ۲۴۹ نفر در انتخابات شرکت کردند و بر این اساس میزان مشارکت این شهرستان در انتخابات ۷۶/۲ درصد بوده است.
️وی عنوان کرد: پس از شمارش آرای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان،  سیدابراهیم رییسی با ۱۷ هزار و ۲۴۳ رای،  محسن رضایی با هزار و ۵۵۲ رای،  عبدالناصر همتی با هزار و ۱۳۳ رای و محسن قاضی زاده با ۶۰۴ رای را به دست آوردند و شمار آرای باطله نیز ۲ هزار و ۶۱۱ رای بوده است.

حکیم پور افزود: در انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری نیز میزان آرای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی هفت هزار و ۹۵۹ رای، عباس شاه رفعتی ۶ هزار و ۳۲۶ رای و غلامرضا مقیسه سه هزار و ۶۶ رای بوده است.

منتخبان شورا در زبرخان مشخص شدند

سیدیحیی سلیمانی گفت: منتخبان مردم در شهر قدمگاه به ترتیب آرای اکتسابی محمدتقی قدمگاهی با ۹۷۴ رای، سیداحسان ملک‌زاده با ۹۶۷ رای، حسن صمیمی ۸۹۶ رای، رضا قدمگاهی ۸۶۱ و سیدعلی اکرامی ۸۵۲ رای هستند و در شهر خرو نیز به ترتیب محمود حیدری با سه هزار و ۳۰۶ رای، علی مرشدلو با ۲ هزار و ۹۰۶ رای، ابوالحسن رحمانی با ۲ هزار و ۲۸۶ رای، سیدمحمد حسینی با ۲ هزار و ۱۷۵ رای، سیدمحمد حسینی با هزار و ۷۸۵ رای به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند.

وی افزود: در شهر درود نیز حسن درودی با هزار و ۹۴۹ رای، سیدمحمد موسوی میرعمادی با هزار و ۶۱۰ رای، محمدحسن درودی با هزار و ۲۸۴ رای، سیدحسن علوی نسب با هزار و ۲۳۵ رای و سیدمحسن حسینی با ۹۶۷ رای کرسی های شورا را به دست آوردند و در شهر اسحاق آباد نیز حمید رجایی با هزار و ۲۴۵ رای، محمدعلی رحمتی با ۸۰۳ رای، علیرضا یوسفی با ۴۸۳ رای، محسن شادکامی با ۴۷۵ رای و محمدرضا کمالی با ۴۴۰ رای انتخاب شدند.

فرماندار زبرخان افزود: بر  اساس شمارش آرای ماخوذه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،   سیدابراهیم رئیسی ۲۷ هزار و ۱۳۲ رای، محسن رضائی میرقائد ۲ هزار و ۲۷۹ رای، عبدالناصر همتی ۲ هزار و ۶ رای و سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی ۹۸۵ رای این انتخابات را به دست آوردند و آرای باطله نیز سه هزار و ۹۶۲ رای بود.

سلیمانی با اشاره به نتایج آرای انتخابات میاندوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: در این انتخابات نیز محمدرضا مدرسی مصلی ۱۳ هزار و ۲ رای، عباس شاه رفعتی هشت هزار و ۹۹۱ رای و غلامرضا مقیسه چهار هزار و ۱۰۴ رای کسب کرد.
وی گفت: براساس آرای ماخوذه ۹۱ درصد از واجدان شرایط رای در این شهرستان در انتخابات روز ۲۸خرداد مشارکت کردند.