مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان نیشابور برگزار شد
مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان نیشابور برگزار شد
مجمع عمومی و سالیانه انجمن حمایت زندانیان نیشابور ، با حضور اعضای هیات مدیره انجمن حمایت برخی روسای ادارات شهرستان و خیرین برگزار گردید.

دراین جلسه دادستان و فرماندار نیشابور بر اهمیت کمک خیرین در آزادی زندانیان و کمک های معیشتی  خانواده های نیازمند زندانیان که در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کردند.
حسن شاملی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان  ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این  انجمن طی یک سال گذشته گفت: تعداد آزادی زندانیان  درسال ۹۹ از محل مجمع و کمک های مجتمع فولاد خراسان ۲۴نفر بوده است همچنین
-کل بدهی ۳/۲۸۳/۸۶۶/۰۰۰ریال
-پرداخت توسط خانواده های مددجو۱/۵۰۰/۱۲۶/۰۰۰ریال
-کمک بلاعوض انجمن۲/۷۲۷/۰۰۰/۰۰۰ریال
-کمک بلاعوض مجمع فولادخراسان۱/۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
-کمک بلاعوض ستاد۱/۴۶۳/۰۰۰/۰۰۰ریال
و همچنین درآمد ناشی ازفعالیت های اقتصادی طی پارسال
۸/۸۶۳/۱۳۸/۵۸۰ریال بوده است.
شاملی افزود: به مناسبت هفته قوه قضائیه سرکشی هفتگی و مؤمنانه از خانواده های زندانیان نیشابور که در هفته های عادی از یک خانوار بوده دراین هفته به ۵ خانوار رسیده.
علیرضا ماروسی مسئول مددکاری زندان عنوان کرد: که ۴۵زندانی رضایت شاکیان آنها گرفته شده و درقالب نذر هشتم در جوار بارگاه منور رضوی ازنعمت آزادی بهره گردیده و به زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) فرستاده شدند و در مراسمی که ۳۰۸ زندانی از سراسر استان در آن مراسم قرار داشتند حضور پیدا کردند.

در ادامه این برنامه انتخابات بازرسین انجمن با ثبت نام ۵ نفر برگزار و درنهایت بازرسین سال گذشته مجددا با رای اکثریت برای یک سال دیگر به عنوان بازرسین انجمن انتخاب گردیدند.