قوه قضائیه از صنعت و کارآفرینی حمایت می کند
قوه قضائیه از صنعت و کارآفرینی حمایت می کند
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: یکی از اهدافی که در راستای سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه در حال پیگیری است بحث حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، تولید، صنعت و کارآفرینی است.

سید امیر مرتضوی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در حاشیه جلسه تقدیر از خیرین حوزه صنعت و کارآفرینی شهرستان زبرخان  گفت: یکی از اهدافی که در راستای سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه در حال پیگیری است بحث حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، تولید، صنعت و کارآفرینی است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت صاحبان‌صنایع و کارآفرینان به لحاظ کارکردهای اجتماعی در حوزه‌های مختلف همراهی بسیار اثر بخشی دارد.

مرتضوی تاکید کرد: در خصوص آزادی جرایم غیر عمد و سبک اقدامات بسیار ارزشمندی انجام شد. که امیدواریم این اقدامات تداوم داشته و خروجی آن آزادی زندانیان، اشتغال و بحث بازار کار باشد. با اهتمام مسئولین زبرخان این امر تحقق پیدا کرده و باید این اقدام شهرستان زبرخان به کلیه شهرستان‌های استان خراسان رضوی تسریع پیدا کند تا بتوانیم به ازای آزادی هر زندانی و ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده از بار آسیب و جرایم در دستگاه قضایی کم کنیم.

  • منبع خبر : فارس