فولاد خراسان» بلورین شد
فولاد خراسان» بلورین شد
فولاد خراسان در پنجمین دوره «جایزه ملی تعالی مدیریت دارائی‌های فیزیکی سازمان» برای بار سوم موفق به کسب جایزه ملی «تندیس بلورین دو ستاره» شد.

پنجمین همایش ملی جایزه مدیریت نگهداری دارائی های فیزیکی، هفته اول آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور معاونان و مدیران ارشد صنایع، ارزیابان ارشد و سایر ارزیابان این جایزه در محل سالن همایش های «پژوهشگاه صنعت نفت» تهران برگزار شد.

در این رویداد تخصصی، که با حضور صنایع پیشگام از جمله فولاد مبارکه، صنایع پتروشیمی، نفتی و پالایشگاهی، کشتیرانی و صنایع دفاعی برگزار شد، نمایندگان «تضمین کیفیت و تعالی سازمانی» و «برنامه ریزی و نگهداری» شرکت مجتمع فولاد خراسان نیز حضور یافتند.
فولاد خراسان که به گفته رییس تضمین کیفت و تعالی سازمانی این شرکت، در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ نیز در این جایزه ملی حضور یافته، موفق به کسب «تقدیرنامه سه ستاره» و«تقدیرنامه چهار ستاره» در آن دو دوره شده بود.
فولاد خراسان اما امسال خود را در «سطح تندیس» این جایزه به چالش کشید و با توجه به اجرای پروژه های بهبود و ارتقای سیستم های نگهداری اش،توانست ثمره تلاش های خود را به بار نشاند و در باشگاه دارندگان تندیس که حاصل تلاش همه ارکان فولاد خراسان است خودنمایی کند.
رضایی گفت: فرآیند ارزیابی جایزه ملی نگهداری، که اولین جایزه مورد تایید «سازمان ملی بهره وری ایران» است، با تدوین اظهارنامه بر اساس مدل تعیین شده است. در این فرایند، پس از ارسال اظهارنامه به دبیرخانه و تخصیص تیم ارزیابی از سوی دبیرخانه مذکور، متقاضی مورد ارزیابی انفرادی و اجماع ارزیابان قرار میگیرد و در مرحله بعدی، طبق برنامه زمانبندی مشخص ارزیابی حضور ید رمحل سایت صنعتی انجام می شود. نتیجه این «سایت ویزیت» ارائه گزارشی شامل «نقاط قوت» و «فرصت های قابل بهبود» شرکت است.
به گفته رئیس تحقیق و پژوهش مجتمع فولاد خراسان، ارزیابی جایزه امسال توسط تیمی متشکل از سرارزیاب و ۵ تن از ارزیابان در مرداد ماه به مدت ۳ روز به صورت حضوری انجام شد.
مژدکانلو افزود: در بخش پایانی همایش از تمام سرارزیابان و ارزیابان از جمله همکاران فولاد خراسان، آقایان: علیرضا عقدایی (سر ارزیاب)،محسن مژدگانلو (سر ارزیاب)، مهدی توکلیراد (سرارزیاب)، امین احمدیان (ارزیاب کارآموز)، رضا دنیا گذشته (ارزیاب کارآموز)، علی سالخورده (ارزیاب کارآموز)، احمد اردمه (ارزیاب کارآموز) که با این جایزه در فرآیند تدوین مدل و ارزیابی سایر سازمان ها همکاری همه جانبه داشته اند نیز با اهدای لوح و تقدیرنامه، قدردانی شد.