فراهم شدن امکان ثبت نام برخط و یکپارچه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام معاملات دولتی
فراهم شدن امکان ثبت نام برخط و یکپارچه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام معاملات دولتی
براساس اعلام مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای تسهیل کاربری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و توسعه دولت الکترونیکی، امکان ثبت نام برخط و یکپارچه برای کلیه متقاضیان بخش خصوصی جهت شرکت در معاملات دولتی فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نیشابور طبق هماهنگی این مرکز با مجری سامانه، ثبت نام برخط تا اطلاع ثانوی رایگان خواهد بود در حالیکه ثبت نام حضوری، کما فی السابق مشمول هزینه حق عضویت می باشد.
در این گزارش آمده است عدم نیاز به مراجعه حضوری و ارائه اسناد کاغذی از مزایای روش برخط و عدم نیاز به ثبت نام جداگانه برای شرکت در مناقصه و مزایده از مزایای ثبت نام یکپارچه است.
شایان ذکر است به زودی این امکان برای کاربران بخش دولتی نیز فراهم خواهد شد و متقاضیان می توانند جهت انجام ثبت نام برخط و یکپارچه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی setadiran.ir مراجعه نمایند.