غازهای خاکستری ؛ میهمان نیشابوری ها
غازهای خاکستری ؛ میهمان نیشابوری ها
به منظور سرشماری پرندگان در سدها و آبگیرهای شهرستان نیشابور و فیروزه، پرندگان زمستان گذران در حوزه سد بار و استخر تبخیر نیروگاه سیکل ترکیبی خیام سرشماری شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور گفت: در این بررسی میدانی گونه هایی از پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی از جمله اردک سرسبز، غاز خاکستری، پلیکان خاکستری، چنگر، اگرت سفید، گیلار، خوتکا، اگرت سفید، باکلان سیاه، حواصیل سفید، حواصیل خاکستری، کشیم کوچک، کشیم بزرگ، خوتکا، اردک سرحنایی و مرگوس نیز مشاهده و شمارش شدند.
محمد مهدی نوربخش افزود: غاز خاکستری از گونه های زمستان گذران در برخی مناطق شهرستان نیشابور است که در مناطق تالابی و سواحل دریاچه ها و اراضی باتلاقی به سر برده و از پرندگان مهاجری است که توجه جدی برای حفاظت از زیستگاه آن ضروری است.
با تلاش نیروهای حفاظتی سد بار و حضور مداوم نیروهای اداره محیط زیست نیشابور و فیروزه و پیشگیری از تخلفات شکار و صید، سد بار اکنون به یکی از مهمترین زیستگاه های زمستان گذرانی و کلونی های پرندگان مهاجر در خراسان رضوی مبدل شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه امسال هیچگونه پروانه شکار پرندگان خشک زی و آبزی مهاجر از طرف اداره حفاظت محیط زیست صادر نشده است، از عموم مردم تقاضا می شود هر گونه تخلف شکار و صید را به اداره حفاظت محیط زیست نیشابور گزارش دهند.