علوم پزشکی را سکوی پرتاب کسی برای انتخابات نمی کنم
علوم پزشکی را سکوی پرتاب کسی برای انتخابات نمی کنم
خاتون شرق - رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: تاسف آور است که یک نماینده مجلس بدون سوال و پرسش مطالبی را از پشت تریبون مجلس مطرح کند.

وحید شجاعی مهر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: تاسف آور است که یک نماینده مجلس بدون سوال و پرسش مطالبی را از پشت تریبون مجلس مطرح کند.  دکتر مجید دوردی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه دلیلی ندارد اگر یک نماینده ای پشت هر تریبونی هر چیزی گفت صحت داشته باشد افزود: از نمایندگان که توقعی ندارم ولی دوران انتخابات است و از این دست واکنش ها وصحبت ها بیشتر خواهد بود. وی گفت: مجموعه علوم پزشکی را سکوی پرتاب کسی برای انتخابات نمیکنم و خورده فرمایش ها را تحویل نمی گیریم و بر اساس وظیفه ی ذاتی خود پیش می رویم و چون باج نمی دهیم بیشتر مورد حمله و لطمه هستیم.
وی در خصوص استخدام برادرش گفت:  برادرم دکترای سیاست گذاری عمومی دارد و از وی خواهش کردیم به عنوان مشاور در کنار ما باشد و برنامه استراتژی ۵ ساله و ۱۰ ساله را برای ما بنویسد. ایشان تجربه خوبی در جاهای مختلف دارند و امروز بدون هیچ چشم داشتی ۶ ماه است در خدمت ما و سیستم است.  وی افزود: یکی از کارهای ایشان این است چارت بندی جدید و برنامه چشم‌انداز و وظایف دانشگاه را بنویسد و تا کنون ریالی از دانشگاه پرداخت نداشته است و خودم از وی خواستم تا زمانی که در نیشابور هستم‌کنار ما باشد.
ذکر این مسائل از تریبون مجلس بخشی مربوط به شخص من و بخشی مربوط به کیان و احترام دانشگاه است و آن را منبعث از اتفاقات اخیر می دانم که به آقای دکتر خبرهایی می دهند که واقعیت ندارد. به عنوان مثال مرکز پزشکی خیر ساز شمس شرق که گفته شد تعطیل شده نه تنها تعطیل بلکه از گذشته فعال تر است. حتی فیلم های آن را داریم که روی تجهیزات نیم سانت خاک نشسته بود و واقعا غیر فعال است. وی ادامه داد: اگر یک نماینده این طور صحبت می کند دلیلش این است که یکی از منسوبین ایشان عنصر نامطلوبی از نظر گزینش مشهد شناخته شده از دانشگاه اخراج شده و من هم قول دادم پیگیر این موضوع باشم.
ظاهرا برای ایشان سو تفاهم شده که این درخواست از سمت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور بوده و در حال جبران و تلافی هستند و این موضوع را در شان نماینده مجلس نمی دانم.
وی در خصوص جا به جایی برخی نیروها که شائبه هایی ایجاد کرده گفت: هر نیرویی که جزو مجموعه علوم پزشکی باشد مدیر مجموعه می تواند آن را وارد جلسه نقل و انتقالات و آن نیرو به جای دیگر منتقل کند تا بتواند از ظرفیت او استفاده کند.
درودی در پاسخ به سوالی در خصوص استخدام  همسربرادرش نیز گفت: وی نیز هیچ رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد و به خاطر مرخصی های زایمان که داشتیم و کمبود نیرو داریم کمک دست ما هستند و به صورتی شرکتی کار می‌کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتصاب معاونت تحقیقات خود و آشنایی قبلی با وی گفت: دکتر عربی عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور بوده اند و هر مدیری می توانند نیروهای خود را انتخاب کند. وی در خصوص یکی دیگر جا به جا هایی صورت گرفته نیز گفت: دکتر عسگریان نیز در دانشگاه مشهد می شناختیم و چون در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه عملکرد خوبی داشتند و  استخدام وزارت خانه هستند و همسرشان جزو هیات علمی دانشگاه نیشابور هستند بنا را بر این گذاشتیم از ظرفیت ایشان اینجا استفاده کنیم.