شهردار نیشابور در مسیر استیضاح
شهردار نیشابور در مسیر استیضاح
خاتون شرق - پس از تذکرهای مکرر شورای شهر به شهردار نیشابور به خاطر آنچه که توسط حجت نیرآبادی عضو شورای شهر نیشابور بی‌توجهی شهردار به تذکرها خوانده شد طرح سوال از شهردار نیشابور با امضای ۶نفر از اعضای شورا کلید خورد.

سعید صفارائی/ پس از تذکرهای مکرر شورای شهر به شهردار نیشابور به خاطر آنچه که توسط حجت نیرآبادی عضو شورای شهر نیشابور بی‌توجهی شهردار به تذکرها خوانده شد طرح سوال از شهردار نیشابور با امضای ۶نفر از اعضای شورا کلید خورد.
امضا کنندگان این درخواست شامل احمد همت‌آبادی(شورا)، محمد کاظم صادقی، حبیب الله بتویی، احمد همت‌آبادی (مهندس)، سعید نیرآبادی و رضا کراری بود اما کراری بدون هیچ گونه توضیحی صبح روز بعد امضای خود را پس گرفت.
سوالات شورای شهر از شهردار شامل موارد زیر است:
۱_ عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر
۲_ بی‌دقتی در تنظیم وضعیت‌های قطعی شرکت سبز زیور و صورت وضعیت‌های شرکت وحدت صنعت کارون و عمران کارون شیری آب
۳_ محقق نشدن مفاد صورتجلیه اجرایی پایانه بابک کریمی
۴_ عدم اجرایی کردن طرح رفع مشکلات بصری و زایدات شهری
۵_ اهمال کاری در مسیر املاک سطح شهر
۶_ تعلل در تهیه و بهره‌برداری از نرم‌افزارهای شهرسازی، داشبورد مدیریتی، نرم‌افزار نظارت الکترونیک بر پیمان خدمات شهری و تهیه صورت‌ وضعیت‌ها
۷_ اجرا نکردن تصمیمات اتخاذ شده در مساجد محلات سطح شهر
۸_ عدم اجرای طرح مصوب تملک و بازگشایی معابر با تعیین اولویت‌های هفت‌گانه و فروش اموال غیرمنقول
۹_ بی‌دقتی در تنظیم لوایح، صورتجلسات و مکاتبات ارسالی به شورای شهر
بر طبق قانون سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور طبق ماده ۷۳ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت سریع و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت ۱۵روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ و بدون حضور شهردار نسبت به قانع کننده بودن آن رای گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می شود.
چنانچه اعضای شورا دو بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاح باید سریع و دارای موضوع یا موضوعات مشخص و معین باشد. تقاضای مزبور در اولین جلسه علنی شورا قرائت و به شهردار ابلاغ می شود.
وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت ۱۵روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری، رای گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علی رغم هماهنگی صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد، رای گیری می‌شود.
چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رای عدم اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.