شهرداری هر کار دلش می‌خواهد می‌کند
شهرداری هر کار دلش می‌خواهد می‌کند
خاتون شرق - وضعیت سد معبر و عدم فعالیت مؤثر شهرداری نیشابور در این زمینه، همچنان مورد اختلاف شورا و شهرداری است.

وضعیت سد معبر و عدم فعالیت مؤثر شهرداری نیشابور در این زمینه، همچنان مورد اختلاف شورا و شهرداری است.

به گفته‌ی نایب‌رئیس شورای شهر، شهرداری در مصوبات و نامه‌های شورا در این خصوص توجه و دقت کافی ندارد و همان کاری را که خودش می‌خواهد انجام می‌دهد.

محمد کاظم صادقی در حاشیه‌ی جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر گفت: با اینکه دو نوبت به شهرداری تکلیف شده که کار سد معبر را با نیروهای انسانی داخل شهرداری انجام دهد مع الوصف شهرداری اصرار به گرفتن نیرو از بیرون شهرداری دارد.

وی همچنین گفت: شورا در اواخر آذر به شهرداری نامه زده که برای بکارگیری نیروی سد معبر شهرداری، طبق قانون از طریق مناقصه اقدام کنید و با اینکه دو نوبت مناقصه گذاشته شده و کسی مراجعه نکرده، شورا تکلیف کرده که از نیروهای خود شهرداری برای اجرای سد معبر استفاده شود.

صادقی گفت: متأسفانه شهرداری دوباره نامه زده به شورا که مجوز بگیرد برای اینکه از شرکت تأمین نیروی بیرون شهرداری برای معرفی نیروی انسانی استفاده کند.

وی با بیان اینکه دایره سد معبر شهرداری در حال حاضر ۱۷ نفر نیروی انسانی دارد گفت: ما بر موضع خودمان در تکالیف شورا به شهرداری تأکید داریم و معتقدیم شهرداری باید از همین نیروهایی که دارد برای جلوگیری از سد معبر که خیلی وضعیت بدی هم دارد استفاده کند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر همچنین از شهرداری خواست دلیل عدم اجرای پروژه‌ی آبیاری قطره‌ای در فضای سبز در مسیر بلوار جمهوری با وجود زیرساخت‌های لازم را به شورا اعلام کند.

صادقی گفت: لوله‌گذاری برای آبیاری فضای سبز از طریق قطره‌ای، در سال ۱۳۹۰ از بهشت فضل تا میدان صنعت انجام شده و بیش از دوازه سال است که این لوله‌گذاری بلااستفاده مانده است.

وی افزود: همچنین در فردوسی شمالی و جنوبی و بلوارهای امیرکبیر و بعثت هم لوله‌گذاری انجام شده اما آبیاری فضای سبز همچنان با شلنگ انجام می‌شود که با شرایط فعلی کمبود آب در شهر، مناسبت ندارد.

وی تأکید کرد: از شهرداری خواسته‌ایم دلایل عدم اجرای آبیاری قطره‌ای فضای سبز بخصوص در مسیرهایی که زیرساخت هم دارند را به شورا اعلام کند.