شهرداری نیشابوری در حوزه پاکیزگی معابر و ارائه خدمات از شهروندان نمره قبولی گرفت
شهرداری نیشابوری در حوزه پاکیزگی معابر و ارائه خدمات از شهروندان نمره قبولی گرفت
شهروندان نیشابوری در منطقه دو شهری، عملکرد شهرداری نیشابور در حوزه تنظیف معابر و خیابان‌ها و جمع‌آوری زباله را مورد ارزیابی قرار دادند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر در این ارتباط گفت: با عنایت به اینکه یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است، پارلمان شهری تلاش کرده است تا با استفاده از روش‌های علمی و هدفمند و به مشارکت طلبیدن نظرات مردم در این خصوص، نظارت خود را بر عملکرد شهرداری به ویژه در اموری که با هدف چابک‌سازی بیشتر، برون‌سپاری شده است، اعمال نماید.
مهندس احمد همت‌آبادی افزود: در همین راستا با توجه به اینکه طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن ۱۹۸ هزار و ۲۰۹ نفر در منطقه دو شهری زندگی می‌کنند، این منطقه به ۱۵ محله اصلی و در ادامه به ۲۹ زیرمحله تقسیم شد، که متناسب با تراکم جمعیت در هر محله، نمونه‌گیری لازم به عمل آمد و از طریق پرسش‌های بسته و باز سطح رضایتمندی شهروندان در حوزه خدمات شهری مورد سنجش قرار گرفت.
وی ادامه داد: نتایج این پژوهش در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر با حضور شهردار، معاون خدمات شهری و پیمانکار تشریح شد و بر همین اساس، به ترتیب ۴، ۱۲، ۲۰، ۴۸ و ۱۶ درصد از پاسخگویان عملکرد شهرداری در جمع‌آوری زباله از مقابل منازل را خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب ارزیابی کردند.
عضو هیئت‌رئیسه پارلمان شهری نیشابور اضافه کرد: همچنین به ترتیب ۱۲، ۲۵، ۲۵، ۳۴ و ۴ درصد از پاسخگویان عملکرد شهرداری را در مورد نحوه پاکیزگی خیابان‌ها، پیاده‌روها و جوی‌های آب خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب ارزیابی کردند.
▫️وی در ادامه گفت: در پاسخ به سؤالی در مورد ارزیابی نگرش مردم در مورد عملکرد حوزه خدمات شهری پس از واگذاری به بخش خصوصی، یک درصد از پاسخگویان معتقد بودند کیفیت خدمات ارائه شده کاملاً بدتر شده، ۹ درصد اعتقاد داشتند تا حدودی بدتر شده است و ۴۵ درصد نیز کیفیت خدمات را بدون تغییر ارزیابی کردند.
▫️وی افزود: همچنین ۴۱ درصد از پاسخگویان عقیده داشتند با واگذاری حوزه خدمات شهری به بخش خصوصی، کیفیت ارائه خدمات تا حدودی بهتر شده و ۴ درصد نیز معتقد بودند کیفیت خدمات کاملاً بهتر شده است.
همت‌آبادی با اشاره به اینکه از طریق سؤال باز انتقادها و پیشنهادهای شهروندان در حوزه خدمات شهری جمع‌آوری شده تا با اولویت در دستور کار شهرداری قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: امیدوارم شهرداری و پیمانکار نسبت به تعهدات خود در قبال این برون‌سپاری به خوبی عمل کرده و با توجه بیشتر به حقوق پاکبانان زحمتکش، شاهد ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان و نیروهای خدوم شهرداری باشیم.