زمین های شمال بیمارستان حکیم به محدوده شهری ملحق نمی شود
زمین های شمال بیمارستان حکیم به محدوده شهری ملحق نمی شود
خاتون شرق - موضوع زمین های واقع در شمال بیمارستان حکیم مدتهاست که دستمایه سوء استفاده افراد سودجو واقع شده است.

موضوع زمین های واقع در شمال بیمارستان حکیم مدتهاست که دستمایه سوء استفاده افراد سودجو واقع شده است.
این موضوع سبب شد تا شهردار نیشابور صراحتان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به شهروندان هشدار بدهد.
شهردار نیشابور گفت: علی رغم تبلیغات افراد سودجو و منفعت طلب، امکان الحاق زمین های شمال بیمارستان حکیم و جاده باغرود به محدوده شهر وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابور، سید حسن میرفانی افزود: در سال ۱۳۹۶ به دلایلی چون لزوم حفظ اراضی کشاورزی و ضریب بالای فرونشست اراضی شمال بیمارستان حکیم و جاده باغرود این اراضی وارد محدوده شهری نیشابور نشد.
وی ادامه داد: اخیرا شایعاتی منتشر شده که قرار است در طرح تفصیلی نیشابور این زمین ها به محدوده شهری ملحق شوند که تقاضای من از همشهریان عزیز این است؛ به این شایعات توجه نکنند و در دام افراد سودجو و منفعت طلب گرفتار نشوند.
وی تاکید کرد: الحاق اراضی شمال بیمارستان حکیم به محدوده شهری در حوزه اختیارات طرح جامع می باشد و شهرداری در این خصوص تصمیم گیر نیست. ما صرفا مجری سیاست های ابلاغی طرح های جامع و تفصیلی هستیم و اگر قرار باشد در سالیان آتی این زمین ها به محدوده شهری متصل شود، این موضوع از طریق رسانه های رسمی و فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.