زمزمه تغییرات در میراث فرهنگی نیشابور جدی شد
زمزمه تغییرات در میراث فرهنگی نیشابور جدی شد
زمزمه تغییرات در مدیریت میراث فرهنگی نیشابور جدی تر از گذشته به‌ نظر می‌رسد.

در همین راستا منابع مختلف در گفت و گو با خاتون شرق از جدیت ماجرای تغییر در عرصه مدیریت میراث فرهنگی نیشابور خبر می دهند. مطابق همین اظهارات به نظر می رسد به زودی یگانه سادات حسینی جایگزین اسماعیل اعتمادی در ریاست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور می شود.

پایانی بر ۱۶ سال مدیریت اعتمادی بر میراث فرهنگی و گردشگری نیشابور

اسماعیل اعتمادی از مدیران قدیمی نیشابور است. وی از اسفند ماه ۹۶ دوره جدید ریاست خود را بر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور آغاز کرد.
وی پیش از این نیز طی سال‌های ۷۹ تا ۹۵ طی ۱۶ سال حضور در این اداره به مدت ۱۴ سال ریاست اداره میراث فرهنگی را برعهده داشته است.

از مالزی و انتخابات شورا تا ریاست میراث فرهنگی

اما یگانه سادات حسینی که در دوره قبل انتخابات شورای شهر از رفتن به پارلمان شهری بازماند، در انتخابات این دوره مجلس نیز هم پای هاجر چنارانی در تبلیغات وی شرکت کرد‌ و هم اکنون کاندید شماره اول پست ریاست میراث فرهنگی نیشابور است.

یگانه سادات حسینی فارغ‌التحصیل رشته دکتری مدیریت گردشگری و هتلداری از دانشگاه دولتی UITM مالزی است. در حالی که شنیده ها حاکی از عدم رابطه استخدامی وی با وزارت میراث فرهنگی دارد به نظر می رسد از اواخر اسفند ۹۷ در قالب قرارداد کار معین به استخدام اداره میراث فرهنگی درآمده است.

حال باید منتظر ماند و دید پس از ادارات آموزش و پرورش، آب و فاضلاب و تامین اجتماعی چهارمین نهاد دولتی در سال جاری دستخوش تغییرات خواهد شد یا خیر.

لازم به ذکر است اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور دارای حدود ۵۰ نفر پرسنل است که از این تعداد تنها ۶نفر استخدام رسمی دولت و مابقی به صورت قراردادی هستند.