راه اندازی گشت آب در نیشابور
راه اندازی گشت آب در نیشابور
گشت آب با هدف جلوگیری از مصرف بی رویه آب در فضای سبز شهرداری ها، کارواش ها و سایر بخش ها در آبفا نیشابور راه اندازی شد.

مسئول روابط عمومی آبفا نیشابورگفت: گشت آب با هدف جلوگیری از مصرف بی رویه آب در گرمای هوا و آغاز فصل تابستان در دستور کار قرار گرفت.

حسن سیفی یکی از مکان های پرمصرف آب را فضاهای سبز شهری و بوستان ها عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده موارد تخلف  شلنگ جمع آوری و انشعاب محل نیز مسدود می شود.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری مکلف است  از ساعت ۱۹ همزمان با غروب آفتاب آبیاری فضای سبز شهر را آغاز کند.

وی گفت : نحوه مصرف آب در  کارواش ها و مشترکانی که از آب شرب استفاده می کنند به طور دائم رصد و کنترل خواهد شد.