دوره های نامنظم
دوره های نامنظم
معرفی کتاب شعر به زبان محاوره

اخیراً مجموعه شعر محاوره ای خاص با مقدمه رویا ابراهیمی از سروده های شاعر گرامی علی ادریس زاده توسط نشر شانی روانه بازار نشر گردیده است. این مجموعه شعر که با تصویر گری الهام رشوند همراه است زبان و بیانی خاص و ویژه در حوزه شعر معاصر را به خود اختصاص داده است . این که بتوان ظرفیت های زبان شعر را در بازه ها و بافت های متفاوت زبان شعر آن هم در این سطح و جایگاه مورد تجربه قرار داد به نظر کار ویژه ای است که کمتر کسی سراغ آن می رود. با مطالعه این مجموعه می توان دریافت که علی ادریس زاده توانسته است به شکل قابل تأمل از عهده چنین کاری برآید. خواندن کتاب شعر دوره های منظم را به علاقمندان شعر با زبان محاوره پیشنهاد می کنیم.

دوره های نا منظم اثر علی ادریس زاه