خطر تشدید بحران آب با افزایش ۱۲ درصدی مصرف در نیشابور
خطر تشدید بحران آب با افزایش ۱۲ درصدی مصرف در نیشابور
همزمان با شیوع ویروس کرونا و افزایش ۱۲ درصدی مصرف آب در نیشابور نگرانی ها بابت کاهش فشار یا قطعی آب و تداخل آن با وضعیت پیک مصرف در تابستان شدت گرفته است.

در همین خصوص معاون بهره برداری آبفا نیشابور از افزایش ۱۲ درصدی تولید و مصرف مشترکین در این شرکت خبر داد.

جعفر تمیز گفت: علت این افزایش، شیوع ویروس کرونا و دستورالعمل های بهداشتی در خصوص ضد عفونی کردن دست ها و لوازم در مقایسه با اسفند ۹۷ و فرورین ۹۸ سال قبل اعلام کرد.
وی افزود: در صورت استمرار این موضوع بالغ بر ۸۵ لیتر بر ثانیه به نیاز آبی پیک مصرف شهرستان افزوده خواهد شد که این موضوع با توجه به کسری ۲۵۰ لیتر بر ثانیه ای که فقط شهر نیشابور دارد، بحران آّب در شهر نیشابور را تشدید خواهد کرد.
وی بیان کرد: امیدواریم با تسریع در اجرا و بهره برداری از پروژه چاه های فوشنجان و مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بخشی از‌ این کسری و نیاز آبی نیشابور تامین شود.

  • منبع خبر : خاتون شرق