خسارت دوهزار و ۷۰۰ میلیاردی سرما وسیلاب به کشاورزان و باغداران
خسارت دوهزار و ۷۰۰ میلیاردی سرما وسیلاب به کشاورزان و باغداران
سیل ،تگرگ وسرمازدگی شدید طی چند روز اخیر در بخش های چهارگانه نیشابور به بسیاری از باغ ها و اراضی کشاورزی مردم این شهرستان خسارت وارد کرد.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابورگفت: سرمازدگی وسیل در چند روز گذشته باعث بروز خسارت به هشت هزار و ۶۱۴ هکتارمحصولات باغی شامل بادام دیم، گردو، انگوروزردآلو واراضی کشاورزی در چهاربخش نیشابور شده است که به دنبال این رویداد طبیعی یک هزار و ۷۵۱هکتار از باغ های کشاورزان در بخش سرولایت ۱۰۰درصد، چهار هزار و ۱۸۱ هکتاراز باغ های کشاورزان در بخش زبرخان بین ۱۷ تا ۱۰۰ درصد ،در بخش مرکزی یک هزار و ۱۶۰ هکتارباغات بین ۴۰ تا ۱۰۰درصد ودر بخش میان جلگه ۷۹۵ هکتار باغ بین ۹ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت شد.

محمد علی فرهمند افزود: همچنین ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت زراعت زیره در بخش میانجلگه دچارخسارت صددرصدی سیل شد.

وی اضافه کرد: ۶۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی شامل زراعت یونجه ،گندم وجو نیز بین ۱۰ تا ۵۰ درصد نیز مورد خسارت سیل واقع شده است.
محمد علی فرهمندراد افزود: به دنبال این حوادث طبیعی بیش از۲ هزار و ۷۲۱ میلیاردریال خسارت به باغداران وکشاورزان وارد شد.
وی بیشترین آسیب را به باغ های بادام دیم، گردو وانگوراعلام کرد و گفت: با توجه به این که فصل برداشت این محصولات هنوز فرا نرسیده است سرمای حادث شده باعث ریختن بسیاری از گل ها و محصولات سردرختی شد.

  • نویسنده : وحید شجاعی مهر