خبرنگاران استان خراسان از طرح های آبفا در نیشابور و فیروزه بازدید کردند
خبرنگاران استان خراسان از طرح های آبفا در نیشابور و فیروزه بازدید کردند
مجید سبحانی مدیر امور آب‌وفاضلاب شهرستان فیروزه در برنامه تور بازدید خبرنگاران استان از طرح‌های شرکت آب‌وفاضلاب به مناسبت روز خبرنگارگفت: امور آبفای فیروزه سه طرح عمرانی بزرگ در دست اجرا دارد و با اجرای این طرح‌ها مشکل کم آبی در شهرستان فیروزه نخواهیم داشت.

مدیر امور آبفای فیروزه از طرح‌های بزرگ آب‌رسانی در این شهرستان رونمایی کرد

اجرای بیش از ۷۰میلیارد تومان طرح آب‌رسانی در فیروزه

مجید سبحانی مدیر امور آب‌وفاضلاب شهرستان فیروزه در برنامه تور بازدید خبرنگاران استان از طرح‌های شرکت آب‌وفاضلاب به مناسبت روز خبرنگارگفت: امور آبفای فیروزه سه طرح عمرانی بزرگ در دست اجرا دارد و با اجرای این طرح‌ها مشکل کم آبی در شهرستان فیروزه نخواهیم داشت.
مجید سبحانی در برنامه تور بازدید خبرنگاران استان از طرح‌های شرکت آب‌وفاضلاب به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: طرح نخست آب رسانی به روستای سرده است که قسمتی از این طرح توسط قرارگاه ثامن الائمه با اعتبار ۲۵ میلیارد در دست اجرا است و از این میزان ۱۵ میلیارد تومان از

محل اعتبارات محرومیت‌زدایی و ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی است و این طرح شامل ۱۸ روستا با ۲مخزن یک‌هزار متر مکعبی، ۲۵ حوضچه، ۱۰‌ کیلومتر شبکه انتقال و ۲ایستگاه پمپاژ با تعداد هفت پمپ است و مرحله نخست آن امسال در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.
وی افزود: طرح بعدی آب رسانی به شهر فیروزه از چاهی واقع ۲۰کیلومتری این شهر با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و دبی ۳۰ لیتر و عمق

۲۵۰ متر در فاصله ۲۰کیلومتری از غرب شهر فیرزه است و طرح بعدی آبرسانی به شهر گرماب است که شبکه آب‌رسانی آن قدمت زیادی دارد و فرسوده است و مخازن مناسبی ندارد به همین دلیل این طرح با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان برای ساخت مخزن، اجرای خط انتقال، پمپاژ و اصلاح شبکه های فرسوده داخل شهر گرماب و همچنین حفر چاه جدید و خط انتقال و آب رسانی گرماب تهیه شده است.
وی گفت: طی چند روز گذشته در شهر گرماب به خاطر بروز اتفاق در خط انتقال در کل روز ۱۲ ساعت آب داشتیم کا با تلاش نیروها این مشکل حل شد.
وی اظهار کرد: در شهرستان فیروزه چالش بی‌آبی مطلق نداریم و در مواردی هم که به خاطر نوسان یا قطعی برق پمپی از مدار خارج می‌شود برخی از مجتمع‌های آب‌رسانی را به هم وصل کرده‌ایم تا قطعی آب به حداقل برسد.
وی اظهار کرد: امور آب و فاضلاب فیروزه با چهار هزار اشتراک شهری و ۱۳هزار و ۵۰۰اشتراک روستایی وظیفه تولید و انتقال آب را با خط انتقال ۲۰۰ کیلومتر برعهده دارد و در حال حاضر امکان تولید ۲۱۰لیتر آب بر ثانیه را درداین حوزه داریم و کسری تولید آب در این بخش حدود ۲۰لیتر بر ثانیه است که آن هم با حفر چهار حلقه چاه به زودی رفع خواهد شد.
وی افزود: از دیگر اقدامات انجام شده در این شهرستان برای تامین آب باکیفیت تعویض آب سد بار با چاه آب کشاورزی است و در این طرح آب سد بار

را با آب کشاورزی که کیفیت مناسبی دارد تعویض می‌کنیم.
وی گفت: در فیروزه همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار آب رسانی شده و طول شبکه توزیع آب در کل شهرستان فیروزه ۵۰۰ کیلومتر و طول خطوط انتقالی از چاه‌ها به مخازن ۲۰۰ کیلومتر است و از ابتدای امسال تاکنون ۳۰فقره انشعاب غیرمجاز در این شهرستان شناسایی شده است.

۵۵درصد طرح شبکه فاضلاب نیشابور تکمیل شده است

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب شهرستان نیشابور گفت: طرح احداث شبکه فاضلاب نیشابور سال ۱۳۷۲ شروع شد و تا سال ۱۳۹۸ حدود ۳۷۰ کیلومتر از این شبکه از محل اعتبار طرح‌های عمرانی اجرا و حدود ۵۵درصد طرح شبکه فاضلاب نیشابور تکمیل شد.
جعفر تمیز در برنامه تور بازدید خبرنگاران استان از طرح‌های شرکت آب‌وفاضلاب به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: در ادامه این طرح باتوجه به وضعیت اعتبارات یک سرمایه‌گذار انتخاب شد و از دی ماه ۱۴۰۱ عملیات اجرایی آن شروع شد و درحال حاضر چهار پیمانکار لا اعتبار بکصد میلیارد تومان در این طرح فعال هستند و هرکدام احداث ۱۰ کیلومتر از این طرح را برعهده دارند.
وی افزود: در ادامه این طرح ۶پیمانکار هرکدام برانداز ۳۰کیلومتر هز این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند تا در طی پنج سال آینده این طرح تکمیل شود و کل اعتبار سرمایه گذاری در این طرح یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی اظهار کرد: علاوه بر اجرای ۲۸۰ کیلومتر خطوط شبکه جمع آوری فاضلاب نیشابور احداث یک تصفیه.خانه به ظرفیت ۴۰هزار مترمکعب هم در دستور کار پیمانکار است و پس از تکمیل این طرح پساب آن را خود شرکت فولاد است

فاده خواهد کرد و در عوض بخشی از آب سد بار و چاه های آب فولاد در اختیار شرکت آب‌وفاضلاب قرار می‌گیرد.وی اظهار کرد: از مجموع ۴۰ کیلومتر این طرح حدود ۱۷ کیلومتر اجرا شده و از مهر ماه امسال واگذاری انشعابات هم انجام می‌شود.
وی گفت: محل تصفیه‌خانه جدید در همان مکان تصفیه خانه قبلی نیشابور است و پس از آن انتقال پساب به منطقه ای که فولاد نیاز دارد از طریق خط برگشت انجام می شود.
وی اظهار کرد: شبکه توزیع نیشابور به ۵ زون فشاری (حلقه شبکه توزیع آب) تقسیم می‌شود و از سال ۱۳۹۰ طرح جداسازی زون‌ها در نیشابور شروع و در اردیبهشت ماه امسال تکمیل شده و زون یک و ۲ شامل مناطق شهرک‌های نیشابور است که حدود ۲۴درصد هز کل شبکه توزیع اب شرب نیشابور را شامل می‌شود.
وی افزود: زون پنج که بزرگ‌ترین زون نیشابور است حدود ۴۸ درصد مشترکین نیشابور را شامل می‌شود و شامل مناطق جنوبی شهر است و با تکمیل زون پنج بخش عمده‌ای از مشکلات فشار آب در بخش جنوبی، غربی و شرقی شهر حل خواهد شد.
وی گفت: برای تکمیل زون ۵ بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و مطالعات اجرای طرح زون سه و چهار نیشابور که مابین زون پنج و یک و دو است انجام شده و سند های اجرایی آن آماده است و پس از تامین اعتبار عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.