خبرنگاران‌ محرم دادستان هستند
خبرنگاران‌ محرم دادستان هستند
دادستان جدید نیشابور گفت: خبرنگاران محرم دادستان هستند و مادامی که انتشار اخبار با رویکرد روشنگری افکار عمومی و نقد منصفانه باشد از ناحیه دادستانی هم مورد حمایت قرار می‌گیرند.


سید محمد حسینی روز سه‌شنبه در نخستین دیدار با خبرنگاران نیشابور افزود: در ارائه اخبار باید توجه داشت مطالب مستند، جامع و درحدامکان مستند به مشاهدات باشد تا امکان تعقیب و بررسی از طریق ارجاع به نهاد یا دستگاه‌های متولی فراهم شود.
وی ادامه داد: نقل اخبار فاقد سندیت و انتشار اخبار موهن بیشترین مواردی است که خبرنگاران باید از نشر آن بپرهیزند و خبرنگار موفق باید از متن قانون و رفتارهای مسوولیت‌آور مطلع باشد و نباید اعتبار اخبار را با طرح مطالب فاقد سندیت و موهن مخدوش کند.
دادستان نیشابور گفت: گاهی نیت خبرنگار خیر است و مطلب نیز درست است ولی شکل بیان به گونه‌ای است که اخبار به نحو صحیح بازتاب پیدا نمی‌کند.
وی افزود: به موجب اصلاح اخیر قانون، جرایم قابل گذشت افزایش یافته و بیشتر شکایات از اهل رسانه شامل این موارد است که با دقت نظر بیشتر خبرنگاران می‌تواند این موارد کاهش یابد و دستگاه قضایی هم به دنبال ارائه خدمات حرفه ای بدون مصلحت سنجی و جانبداری و بر اساس مدارک و مستندات است.
حسینی با اشاره به محدودیت‌های کرونایی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد واحدهای صنفی نیشابور فاقد مجوز هستند و بیشترین تخلفات هم در این اصناف صورت می‌گیرد.
موسی‌الرضا حسینی نماینده بسیج رسانه نیشابور نیز در این دیدار با بیان اینکه خبرنگاران بازوی توانمند دادستان برای آگاه‌سازی و شفاف سازی افکار عمومی هستند گفت: برگزاری نشست‌های دوره‌ای دادستان با خبرنگاران بسیار موثر است و شهروندان را نسبت به خدمات ارائه شده از سوی دستگاه قضایی آگاه می‌سازد.
سید محمد حسینی ۱۵ آبان ماه امسال طی مراسمی با حضور حجت الاسلام محمود فروتنی معاون قضایی استان خراسان رضوی به عنوان دادستان نیشابور معرفی و حجت الاسلام غلامرضا اکبری مقدم دادستان عمومی و انقلاب سابق شهرستان نیشابور نیز به عنوان رییس دادگستری شهرستان فریمان منصوب شد.