جنس ضعیف تر : چگونه علم درباره زنان مرتکب اشتباه شده است
جنس ضعیف تر : چگونه علم درباره زنان مرتکب اشتباه شده است
لازم است در دوران اخیر انواع و اقسام کتاب ها را مطالعه کرد. به راستی با این همه اطلاعات در فضای مجازی و حقیقی مجالی باقی نمی ماند تا دست به گزینش بزنیم. به همین خاطر از عزیزان فعال در عرصه خواندن و معرفی کتاب می خواهیم با معرفی و پیشنهاد کتاب های که خوانده اند و مناسب خواندن است با ما همکاری بیشتری داشته باشند.

معرفی از:حوریا دهلاری

حوریا دهلاری: فعال در معرفی کتاب

آنجلا ساینی

زهره مرصوص

نشر سایلاو

جنس ضعیف تر؛ نشر سایلاو

قرن ها علم بر تفاوت زنان و مردان چه به لحاظ احساسی و چه به لحاظ بهره هوشی صحه می گذاشت. در حقیقت، بر اساس فهم رایج زیست شناسی، زنان پست تر از مردان تلقی می شدند. بسیاری حتی تعداد اندک برندگان زن جایزه نوبل را به تفاوت های جنسیتی مرتبط می دانند. هنوز هم، بسیاری بر این عقیده اند که مردها «ذاتاً» در علم و حوزه های تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات برترند و در عوض، زنان می توانند مادران خوبی باشند.

آنجلا ساینی در کتاب جنس ضعیف تر با نگاهی به پژوهش های زیست شناسی، روان شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که چنین نگاهی در علم ناشی از سوگیری ها و پژوهش های ناقص و جهت دار بوده است. همین طور در برگ هایی از کتاب جنس ضعیف تر به مصیبت ها و فجایعی پرداخته شده که زنان در طول تاریخ صرفاً به دلیل تبعیض های جنسیتی متحمل شده اند.

دست آخر آنجلا ساینی در کتاب جنس ضعیف تر نشان می دهد که عدم تعادل بین زنان و مردان نه تنها بر هیچ پایه علمی و زیست شناختی استوار نیست؛ بلکه دلیل این تفاوت ها را می توان در فرهنگ و اجتماع جستجو کرد.

  • نویسنده : حوریا دهلاری
  • منبع خبر : خاتون شرق