تکمیل زیر سازی راه روستایی بزق و کلاته حسن آباد در نیشابور
تکمیل زیر سازی راه روستایی بزق و کلاته حسن آباد در نیشابور
اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نیشابور از تکمیل زیر سازی راه روستایی بزق و کلاته حسن آباد به طول 9 کیلومتر در راستای اجرای طرح ابرار در نیشابور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نیشابور مجید مفیدی فر گفت :  طرح ابرار به۷ راه روستایی در نیشابور اختصاص داده شده که به ترتیب اولویت در حال انجام است و در اجرای این طرح سه راه روستایی در بخش سرولایت ، یک محور در مرکزی ، یک محور در بخش زبرخان و دو محور دیگر در بخش میان جلگه شهرستان نیشابور قرار دارد .

وی اظهار داشت: اجرای عملیات خاکی راه روستایی کلاته حسن آباد به طول ۵/۳ کیلومتر و راه روستایی بزق به طول ۵/۵ کیلومتر توسط اداره راهداری نیشابور انجام شده وآماده جهت اجرای ابنیه فنی وآسفالت می‌باشد و با تلاش راهداران ساخت ابنه فنی وآسفالت این محورها در اسرع وقت انجام خواهد شد .