ترانه نسرودن در سرزمین ترانه
ترانه نسرودن در سرزمین ترانه
این مسئله که شعر دقیقاً قرار است چه کاری باید انجام بدهد را شاید بتوان در حوزه‌های روانشناسی، رفتار درمانی و سایر این گونه علوم مورد ارزیابی قرار داد. ولی در حال حاضر آنچه که قابل لمس است کلمه در ترکیب جادویی با موسیقی مفاهیمی را در ذهن مخاطب متعادل می سازند که به نوعی به لزوم بر وجود آن در کثرت استفاده و کاربرد حتمی به نظر می‌رسد.

شعر در کنار موسیقی اثربخشی بیشتری دارد، منتها در سالهای اخیر با مطالعه بر اشعار ارائه شده در حوزه شعر و ترانه می توان به این نتیجه رسید که اکثر قریب به اتفاق متقلبان ادب و موسیقی، حتی جرأت انتخاب شعر و ملودی متفاوت با آثاری که مورد قبول همگان قرار گرفته‌اند را ندارد.
از الهه‌ناز تا وطنم همه و همه سعی دارند با یک گونه از برانگیختگی، ترانه سازی نمایند. منتها در همین سال‌ها آهنگسازان بزرگ ایران توانستند با خلق و تولید آثار شکوهمند نشان بدهند که قابلیت تلفیق ترانه و موسیقی بیشتر بیشتر از تکرارهای بیهوده در ریتم های ۶ و ۸ است. ترانه من باهارم تو زمین با آهنگسازی شادمهر عقیلی و صدای خشایار اعتمادی و آهنگ مرسدس با صدای مانی رهنما و آنگ سازی بابک بیات و برخی آثار همچون فردا دیر است که محمدرضا عیوضی و کارهای گروه چارتار برخی کارهای حامی نمایان می‌سازد که موسیقی و شعر وقتی از دروازه تفکر عبور کند حتماً ماندگار می‌شود.

در این میان باید به ترانه اعتراض ساخته استاد مجید انتظامی تاکید بیشتری نمود کاری بسیار سترگ و قابل تأمل است. متاسفانه درباره این گونه آثار کم‌لطفی ها و کم‌کاری‌های به عمد و غیرعمد صورت پذیرفته است که این قلم بنا دارد در این یادداشت تلنگر کوچکی بزند به این فضای یخ زده. اینکه خواننده پاپ در حال ارائه آثار به مخاطبان جوان خود هستند را نمی‌توان اشکال دانست اما اینکه شناسنامه ترانه این سرزمین سطحی گرفته شود و از کنار آن به راحتی گذشت شود مشکل است.
سالهای دور محمد علی بهمنی ترانه رودخانه‌ها را سرود و پیشتر تصانیف ملک الشعرای بهار و ماندگار ترانه پارسی مرغ سحر خلق گردید و در تکرار ای ایران و وطنم و ایران جوان بسیاری بخت آزمایی نموده اند.

منتها لازم است با در نظر گرفتن شعاع عظیم موسیقی به تولید آثار توجه نمود که در ذیل پذیرش مخاطب بتواند نمره بالایی را در شناسنامه موسیقی و ترانه ایران زمین به دست آورد. بازخوانی ترانه های محلی از ننه گل محمد تا نوایی نوایی و تکرار و حفظ ترانه های گوشی ِهر سرزمین، بخشی از حافظه تاریخی آن سرزمین است که در طول تاریخ بدون مراقبت خاص سینه به سینه نقل گردیده است.

مطابق تکرار در کنار تولیدات تازه است که می تواند چشم انداز داشته باشد. شعرا و آهنگسازان لازم است برای این مهم و تولید و خلق آثاری همچون مرغ سحر و اعتراض مجید انتظامی تحقیق و دغدغه بیشتری داشته باشند و زمان بگذارد.

  • نویسنده : مسعوداصغرنژادبلوچی