تداوم بهار تولید در فولاد خراسان
تداوم بهار تولید در فولاد خراسان
خاتون شرق - کارکنان مجتمع فولاد خراسان پس از رکوردشکنی‌های فروردین ماه ۱۴۰۳، اردیبهشت‌ماه را هم با شکستن سه رکورد ماهانه به پایان بردند تا خط موفقیت‌های سال بهاری خود را تداوم دهند.

کارکنان مجتمع فولاد خراسان پس از رکوردشکنی‌های فروردین ماه ۱۴۰۳، اردیبهشت‌ماه را هم با شکستن سه رکورد ماهانه به پایان بردند تا خط موفقیت‌های سال بهاری خود را تداوم دهند.
تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان محتمع فولاد خراسان، که نویدبخش تحقق شعار «جهش تولید» به عنوان وجهه همت کارکنان در همه سطوح است، منجر به ثبت سه رکورد تولید دیگر در نواحی گندله‌سازی و احیا مستقیم شد تا آمادگی همه‌جانبه ارکان تولید، تامین، پشتیبانی و عزم سرمایه‌های انسانی شرکت را به منصه ظهور درآورد.
روابط عمومی فولاد خراسان، از شکستن رکورد ماهانه تولید گندله با دستیابی به رکورد  ۲۲۰ هزار و ۸۷۶ تن  خبر داد. این تناژ ۳۱۰۰ تن بیش از نصاب قبلی است که در فروردین ‌ماه امسال به ثبت رسیده بود.
بنا بر این گزارش، شکسته شدن رکورد تولید آهن اسفنجی در ناحیه احیا مستقیم این شرکت پس از تنها هفت ماه از ثبت رکورد پیشین، دیگر موفقیت فولادمردان خراسان در آغاز سال جدید بود. دستیابی این واحد به مجموع تولید ۱۴۵ هزار و ۷۳۹ تن، رکورد قبلی را که آبان‌ماه سال قبل ثبت شده بود، ۲۴۰۱ تن ارتقا داد.
این رکوردشکنی در حالی اتفاق افتاد که نصابِ تولید آهن اسفنجی در ناحیه احیا مستقیم۲ نیز شکسته شد و در فاصله‌ی یک ماه از ثبت رکورد پیشین در فروردین ۱۴۰۳، بار دیگر فولادمردان این ناحیه توانستند به تناژ ۷۴.۶۳۱ تن دست یافته و رکورد قبلی را خود را ۹۳۳ تن جا به جا کنند.
فرشید فضیلتی، معاون بهره‌برداری این شرکت، با قدردانی از پشتیبانی‌های هیات مدیره و مدیرعامل از تلاش همه همکاران به ویژه کارکنان نواحی «گندله‌سازی» و «احیا مستقیم» تشکر کرد.