به دنبال افزایش ۷۰ درصدی آسفالت معابر هستیم
به دنبال افزایش ۷۰ درصدی آسفالت معابر هستیم
معاون عمرانی شهرداری نیشابور گفت: برنامه شهرداری امسال این است که حداقل ۷۰ درصد بیشتر از دو سه سال گذشته در سطح معابر شهر آسفالت ریزی انجام دهد.

اسماعیل گلستانی افزود: سال گذشته ۱۰۰ کوچه فرعی در نیشابور آسفالت شد ولی چون جزو معابر فرعی بوده این حس به مردم القا نشده است که شهرداری در حال ترمیم آسفالت معابر است. وی بیان کرد: از طرفی چون در سالیان اخیر در معابر اصلی آسفالت کمتری ریخته شده، امسال در کنار معابر فرعی حجم بیشتری از کار معطوف به مسیرهای اصلی است. مسیرهایی مانند فردوسی شمالی، بلوار فضل، جانبازان، چهاراه بعثت، امیرکبیر، سیمتری طالقانی، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان جوادالائمه در بلوار سرایانی از جمله معابری هستند که در کنار خیابان های فرعی تر در دستور کار آسفالت و روکش قرار گرفته اند و در واقع اکثر معابر اصلی روکش یا لکه گیری استاندارد می شوند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد لکه گیری های کوچه های فرعی نیز همکاران ما در حال دریافت پیام های مردمی و اولویت بندی آن ها هستند تا به محض اینکه کار معابر اصلی به اتمام رسید لکه گیری ها را آغاز کنیم. با توجه به اینکه از آذرماه آسفالت ریخته نشده و هم اکنون نیز حجم کار بالا و بارندگی را نیز در مقاطعی داریم از همشهریان محترم می خواهم کمی صبور تر باشند تا بتوانیم به مرور زمان تمام معابر را بهسازی کنیم.

خرید دستگاه آسفالت تراش به دادمان رسیده است

گلستانی با بیان اینکه خرید سال گذشته دستگاه آسفالت تراش بسیار به کمک ما آمده افزود: با توجه به این که دریافت آسفالت تراش از پیمانکاران برای کارهای کوچک تر سخت بود سال گذشته با همتی که شد دستگاه آسفالت تراش خریداری و در واقع برای پروژه های امسال به دادمان رسید و هم اکنون نیز در معابر استفاده و به پیمانکاران نیز اجاره داده می شود.

وی با اشاره به اینکه آسفالت ریزی های امسال با دقت بیشتری در حال انجام است گفت: سال گذشته در لکه گیری ها با توجه به اینکه کاتر زدن و برداشت با دست کار سختی است و عملا امکان پذیر نیست، پیمانکاران در معابر اصلی ۲ سانت آسفالت می ریختند که پس از چند ماه دوباره شرایط مانند قبل می شد و ناهمواری سطح خیابان را در پی داشت. ولی به طور مثال کاری که هم اکنون در بلوار فضل در حال انجام است این گونه است که با آسفالت تراش آسفالت خیابان را به عمق ۵ سانتی متر بر می داریم و به شکل استاندارد لکه گیری می کنیم که باعث افزایش کیفیت و ماندگاری آسفالت معبر می شود.