بهداشت و درمان؛ پرده ای دیگر از تبعیض بر نیشابور
بهداشت و درمان؛ پرده ای دیگر از تبعیض بر نیشابور
ارتقاء شبکه بهداشت و درمان شهرستانها به دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منجر به توسعه کیفی و کمی انکار ناپذیر خدمات بهداشتی و درمانی می شود.

محمد تاجیک (فعال امور توسعه نیشابور و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی)

در سال های گذشته در شهرستانهای سبزوار، تربت حیدریه و گناباد در استان خراسان رضوی و در شهرستانهای بجنورد و بیرجند در استانهای خراسان شمالی و جنوبی، دانشکده های علوم پزشکی به دانشگاه ارتقا یافتند که این امر سبب بهبود امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی در سطح بسیار عالی در این شهرستان ها گردید.

اکنون سطح خدمات علوم پزشکی در نیشابور، سطح دانشکده است و از این لحاظ با شهرستان های تربت جام و اسفراین برابر هستیم.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیشابور علی رغم استحقاق فراوان جمعیت بیش از نیم میلیون نفر و توانمندیهای اقتصادی و فرهنگی با تاخیر بیست ساله نسبت به شهرستانهای هم استانی و همجوار مانند سبزوار و گناباد و تقریبا همزمان با شبکه بهداشت و درمان تربت حیدریه به دانشکده علوم پزشکی در سال ۱٣٨٨ به دانشکده علوم پزشکی ارتقاء یافت.

پس از آن این بارقه امید در دل مردم شریف نیشابور دمیدن گرفت، که با ایجاد رشته پزشکی و رشته های مختلف بهداشت و تبدیل شدن به دانشگاه علوم پزشکی این اجحاف و بی عدالتی و عقب افتادگی که در حق مردم صبور و فرهنگی نیشابور صورت گرفته است جبران گردد.

مسئولین دانشکده نیشابور سعی و تلاش فراوانی را در جهت تخصیص زمین پردیس دانشگاه و شروع ساخت و سازهای مختلف در آنجا، تهیه و خرید فضای مناسب ترغیب ورود خیرین و جذب هیئت علمی کرده است.

متاسفانه درخواست های مکرر و پیگری های این دانشکده در جهت اخذ مجوز رشته های مختلف تا کنون به جایی نرسیده است و این در حالی است که شورای گسترش با تصویب رشته های جدید برای دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه و تبدیل آن دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱٣٩٢ موافقت کرد.

با وجودی که هیئت امنا و هیئت جذب این دو دانشکده یکی است و به خوبی از توانمندی ها و امکانات و هیئت علمی همدیگر مطلع بوده و به اذعان این دو هیات، توانمندی ها و پتانسیل لازم در نیشابور بسیار بیشتر است، با این وجود مجددا شاهد یک بی عدالتی چشمگیر دیگر در حق مردم مظلوم نیشابور شدیم که همچنان در بخش بهداشت و درمان باعث عقب افتادگی هرچه بیشتر در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در نیشابور می شود.

حدود ۵ سال است همه مسولین محلی و استانی داد سخن از لزوم ارتقای علوم پزشکی نیشابور به دانشگاه دارند اما گویا اراده ای ملی برای این امر دیده نمی شود و نیشابور همچنان باید در شاخص های علوم پزشکی به نسبت جمعیت خود در مقایسه با شاخص های کشوری و استانی، بسیار عقب تر باشد.

در حالی که مسوولین وزارت بهداشت و درمان با بیان اینکه دیگر برنامه ای برای ارتقای هیچ دانشکده پزشکی کشور به دانشگاه ندارد، مسوولین محلی و نمایندگان نیشابور را از پیگیری ارتقا باز نگه داشتند، دولت چند ماه قبل دانشکده پزشکی ایرانشهر را به دانشگاه ارتقا داد.