بهای تبصره ۳ قبوض آب افزایش یافت
بهای تبصره ۳ قبوض آب افزایش یافت
رییس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست شورای شهر نیشابور با قرائت لایحه توسعه طرح های فاضلاب و باز سازی شبکه های آب شهری در یکصد و شصت و دومین جلسه علنی این‌شورا گفت: در راستای باز سازی شبکه های آب جهت امکان ارائه خدمات مطلوب کمی و کیفی به شهروندان و نیز توسعه شبکه های فاضلاب برابر تبصره ۳ قانون جهت توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال به صورت ماهانه از هر مشترک اخذ می گردد.

احمد همت آبادی افزود: از کلیه مشترکین آب مبالغی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی به صورت ماهانه به عنوان سهم تبصره ۳ از طریق قبوض دریافت می شود. وی تاکید کرد: به جز مصارف خانگی حق انشعاب در مصارف غیر خانگی و مجتمع های مسکونی افزایش می یابد. البته مجتمع های مسکونی تعاونی از این قاعده مستثنی خواهند بود.
همت آبادی خاطر نشان کرد: هم چنین کمیته ای پنج نفره متشکل از ۳ نفر از اعضای شورای شهر و دو نفر از شرکت آب و فاضلاب در جلساتی منظم و به صورت ماهیانه بر عملکرد این مصوبات نظارت خواهند کرد.
وی عنوان داشت: مقرر گردید شرکت آب و فاضلاب تا سقف حداکثر پنج درصد تبصره ۳ آب بها را در خصوص آموزش شهروندان و فرهنگ سازی مصرف بهینه و نیزصرفه جویی در مصرف آب هزینه نماید.احمد همت آبادی همچنین از افزایش حق انشعاب واحد های مسکونی خبرداد و گفت: حق انشعاب آب به ازای هر واحد مسکونی از یک میلیون ۵۰۰ هزار ریال به ۴ میلیون ریال افزایش می یابد.

بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات تاییدیه ایمنی ساختمان

در غیاب کاظم صادقی رییس کمیسیون مالی اداری و برنامه و بودجه شورا، همت آبادی لایحه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات تاییدیه ایمنی ساختمان را نیز قرائت نمود. وی خاطر نشان کرد: اخذ پایان کار ساختمان منوط به تاییدیه ایمنی ساختمان از سوی کارشناسان آتش نشانی نیشابور است. وی بیان کرد: پس از تایید رعایت تمامی موارد ایمنی در ساختمان، مالک می تواند با مراجعه به شهرداری پایان کار ساختمان را اخذ نماید. همت آبادی تاکید کرد: بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات تاییدیه ایمنی ساختمان توسط مالک پرداخت خواهد شد. این لایحه رای موافق تمامی اعضای حاضر در جلسه مصوب شد.

افزایش تعرفه بهای خدمات کارشناسان شهرداری

هادی ترقی رییس کمیسیون امور فنی و عمران شورا لایحه تعرفه بهای خدمات را قرائت نمود و افزود: علیرغم در خواست شهرداری مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تعرفه بهای خدمات بازدید کارشناسان شهرداری و خدمات پروانه، تعرفه بهای خدمات۳۰ درصد افزایش می یابد. این لایحه با رای هفت عضو حاضر در جلسه شورای شهر مصوب شد.

حل اختلاف شهرداری و آستان قدس

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر از حل اختلاف شهرداری و آستان قدس رضوی در مراحل اولیه خبر داد و گفت: مقرر گردید حق و حقوق آستان قدس در خصوص محل ساختمان شهرداری ستاد نیشابور با اراضی شرکت تعاونی مسکن کارخانه قند سابق تهاتر شود. این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید

محمد حسین زرندی رییس شورای شهر در دوره پنجم با بیان این که هیئت طبیق مصوبه خدمات رفاهی و امکانات قابل ارائه به بازنشستگان شهرداری نیشابور را به شورا برگشت داده است افزود: هیئت طبیق فرمانداری مصوبه فوق الذکر را جهت اصلاح برخی از موارد به شورای شهر برگشت داده است. مقرر گردید در جلسه کمیسیون موارد مطرح و اصلاح شود.