بزرگترین ضعف برخی از دستگاه های اجرایی نیشابور عدم اطلاع رسانی دستاوردهای دولت است
بزرگترین ضعف برخی از دستگاه های اجرایی نیشابور عدم اطلاع رسانی دستاوردهای دولت است
فرماندار نیشابور گفت: بزرگترين ضعف برخی از دستگاه های اجرايی این شهرستان عدم اطلاع رسانی به موقع دستاوردها و اقدامات دولت است و در این زمینه نقش مديران روابط عمومی درانتشار صحيح و به موقع این اقدامات بسيار مهم و حياتی است.

علیرضا قامتی در جلسه مسئولین کمیته های شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی شهرستان نیشابور اظهار داشت: نیشابور از ظرفیت‌هایی فراوانی برخوردار است که این قابلیت ها و توانمندی‌ها را باید در سطح ملی برجسته کنید.
وی اظهار داشت: در سال جدید بایستی با فعالیت‌های اثر گذار رسانه ای و تهیه و انتشار دقیق و سریع اخبار و گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی شهرستان ،موجب هدایت گری و امید بخشی به عموم مردم شده و در مقابل سیاه نمایی رسانه های معاند فعال و اثر گذار باشیم.