برای تامین زمین مسکن در نیشابور دغدغه داریم
برای تامین زمین مسکن در نیشابور دغدغه داریم
خاتون شرق - مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی در بازدیدی که از زمینهای پیشنهادی برای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در نیشابور داشت، تامین زمین برای این طرح ملی را از دغدغه های این سازمان دانست.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی در بازدیدی که از زمینهای پیشنهادی برای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در نیشابور داشت، تامین زمین برای این طرح ملی را از دغدغه های این سازمان دانست.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی نیشابور سعادت علی نیا مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی با همراهی معاون توسعه و ساماندهی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور، معاون اداری ومالی مدیریت، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان، رئیس اداره امور اراضی و کارشناسان ذیربط از اراضی ملی پیشنهادی برای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در اطراف شهرستان نیشابور بازدید کرد.
علی نیا گفت: قانون به صراحت الحاق اراضی درجه یک و دو کشاورزی را به ساخت وساز ممنوع کرده است، اما از طرفی در شهرستانهایی مانند نیشابور، اراضی غیرکشاورزی دور از دسترس و خارج از اتصال سرزمینی به شهرستان است.
علی مبارکی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور نیز گفت: همانطور که تامین امنیت غذایی از اولویت های اول ما در سازمان جهادکشاورزی است، تامین زمین برای مسکن مردم نیز از دغدغه های بسیار مهم سازمان است و این مدیریت همیشه با دیدی مثبت نسبت به تامین زمین برای مردم نگاه کرده است.
وی با تاکید بر جایگاه و پتانسیل شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال ظرفیت بسیار خوب وبالایی دارد که از این ظرفیت در شهرستان باید بیشتر استفاده گردد.
مبارکی از تمامی دستگاه های نظارتی شهرستان درخواست کرد تا در قالب شورای نظارتی نسبت به رفع مشکل اراضی اطراف نیشابور با تعامل وهمکاری اهتمام ویژه ای داشته باشند.
حسین سهرابی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان نیز گفت: تا کنون ۶ هزار و۸۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به اداره راه و شهرسازی در نیشابور و شهرهای اقماری واگذار شده و در محدوده شهر زمین ملی نداریم.
در ادامه از اراضی پیشنهادی روستاهای بشرآباد، دربهشت، اراضی ضلع جنوب صومعه،اراضی مازاد آموزش و پرورش در ضلع شرق سایت فدک و اراضی حمیدآباد برای طرح نهضت ملی مسکن بازدید بعمل آمد و از نزدیک وضعیت این اراضی برای طرح مذکور مورد بررسی قرار گرفت.