بخش میان جلگه نیشابور به شهرستان ارتقا پیدا کرد
بخش میان جلگه نیشابور به شهرستان ارتقا پیدا کرد
خاتون‌شرق - احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه گفت: پس از پایان جلسه امروز هیات دولت، اعضای هیات دولت با ارتقای بخش میانجلگه نیشابور به شهرستان موافقت کردند و با رای و تصویب هیات وزیران میان جلگه به شهرستان ارتقا پیدا کرد.

وی افزود: مدت ها بود با پیگیری ویژه ای که انجام شد میان جلگه به همراه ۴ بخش دیگر کشور در اولویت ارتقای کشور قرار گرفت و با پیگیری هایی که از آقای مخبر معاون رئیس جمهور و آقای بهادری جهرمی دبیر هیات دولت انجام شد این موضوع نهایتا در دستور کار هیات دولت قرار گرفت.

وی گفت: امروز به همراه نمایندگان ۴ بخش دیگر کشور به محل جلسه هیات دولت رفتیم و خوشبختانه موافقت هیات وزیران با این ارتقا صورت پذیرفت‌. امیدواریم با این ارتقا میان جلگه دارای اعتبارات و امکانات بیشتری شود.