باغ بهار اثر تازه اسماعیل یوردشاهیان
باغ بهار اثر تازه اسماعیل یوردشاهیان
نوشتن راهی است که انسان با آن در عین پراکندگی به خاطر جمعی می رسد.

رمان  باغ غبار توسط انتشارات مروارید منتشر شد. نویسنده در این رمان از بودن و زیستن مان و آینده ای که پیش روی ماست گفته است. دکتر اسماعیل یوردشاهیان آئینه ای در برابر زندگی مان قرار داده است  تا حقیقت بودن در دنیای معاصر را نشان بدهد.

دکتر اسماعیل یوردشاهیان

در روزهای آینده بناست از این رمان بیشتر بگوییم. رمان با متن و ساختاری متفاوت فضای روشنی ست در بیان آن غبار که از سالها و بهتر است بگویم از قرنها پیش بر سرزمین و هستی ما نشست و باغ زندگیمان را گرفتار کرد .

باغ غبار اثر تازه اسماعیل یوردشاهیان

در فرهنگ ایران، باغ مفهوم و جلوه‌ای از بهشت است در برابر کویر، خشکی و بی‌آبی که جهنم است.

اما رمان «باغ غبار» داستان‌ باغی دیگر است. سرگذشت تک تک ماست. سرنوشتی که آن را زیسته‌ایم و خواهیم زیست. رمانی نو با ساختاری متفاوت.

«می‌گویند آن‌جا در آن باغ مرده‌ای هست، عفریتی که غبار را آورد و همه را طلسم کرد و اکنون طلسم‌شدگان او را پرستش می‌کنند.»