بازتاب زادبوم در شعر گویشی
بازتاب زادبوم در شعر گویشی
خاتون شرق - «همچون حلقه‌ی انگشتری، گویش و فرهنگ عامه نیشابور را در میان گرفته و نگین‌وار؛ پایدار و جلوه‌گرش می‌دارد.»(*) به گرامیداشت سخنی مهرآکند رفته‌ایم؛ سخنی که به پاکیزگی‌یی مثال‌زدنی، نشان از زبان و زندگی مردم نیشابور دهه‌های 1330، 1340 و 1350 دارد. اتمسفر آن روزگار، آکنده از حال و هوایی است که در این روزها و این سال‌ها نه تنها بسیار دست‌نایافتنی؛ بلکه به‎راستی، از دست‌رفته می‌نماید! دگرش‌های برآمده از مدرنیته در روزگار ما چنان تندپای، شتابنده که کم‌تر مجالی برای پایایی و پویایی گویش و فرهنگ بومی برجای ‌مانده است.

حســین صــومعه پژوهشگرونویسنده

نمار نخـست
«همچون حلقه‌ی انگشتری، گویش و فرهنگ عامه نیشابور را در میان گرفته و نگین‌وار؛ پایدار و جلوه‌گرش می‌دارد.»(*)
به گرامیداشت سخنی مهرآکند رفته‌ایم؛ سخنی که به پاکیزگی‌یی مثال‌زدنی، نشان از زبان و زندگی مردم نیشابور دهه‌های ۱۳۳۰، ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ دارد. اتمسفر آن روزگار، آکنده از حال و هوایی است که در این روزها و این سال‌ها نه تنها بسیار دست‌نایافتنی؛ بلکه به‎راستی، از دست‌رفته می‌نماید! دگرش‌های برآمده از مدرنیته در روزگار ما چنان تندپای، شتابنده که کم‌تر مجالی برای پایایی و پویایی گویش و فرهنگ بومی برجای ‌مانده است.
نه‌فقط جامعه ما که تقریباً تمامی جوامع بشری در سرتاسر گیتی مسکون، در گذر چنین تحولات سرسام‌آور، چنان قامت خویش تِکانیده و ناگزیر، خویش را از رخت باورها و شیوه‌ها و آیین‌های دیرین رهانیده، تا همساز مقتضیات زندگی مدرن گردند. آنک، ‌آن‎گاه که به خود آمدیم؛ آن گوهرهای مینوی فیروزه‌نشان کهن، آن گنجینه‌های فرهنگی معنوی را که میراث حکمت زندگی نسل به نسل گذشتگان است؛ پاره‌پاره، زخم‏خورده و کاستی‌دیده یافتیم!
باری؛ نارسایی و اعوجاجی نمایان، در بخشی درخور توجه از هویت فرهنگی جامعه ما راه یافته است و شاید کار کارستانِ این شاعر همشهری، یکی از آخرین فرصت‌های فراچنگ حوزه فرهنگ عامه و گویش نیشابور باشد، تا به یاری‌گری ابزار هنرمندانه و شایان شعر، میراث گران‌سنگ دانش توده مردم کهن‌دیار خراسان، پایدار و ماندگار گردد. اینک؛ شاعر گویش نیشابوری و گشتی در اقلیم مهرآمیز شعر او …

ادامه مطلب را در متن پی دی اف ضمیمه بخوانید

بازتاب زادبوم در شعر گویشی