اولویت بندی طرح نهضت آسفالت با همکاری دانشگاه فردوسی انجام شده است
اولویت بندی طرح نهضت آسفالت با همکاری دانشگاه فردوسی انجام شده است
شهردار نیشابور گفت: طرح نهضت آسفالت در نیشابور در حال انجام است و اولویت بندی آسفالت معابر در این طرح با مطالعات علمی‌ توسط دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.

علی نجفی در حاشیه بازدید از اجرای طرح پوست اندازی معابر( نهضت آسفالت ۹۹) در منطقه چهارده معصوم نیشابور افزود: دانشگاه فردوسی پارامتر های مختلفی مانند کیفیت آسفالت، قدمت آسفالت، اهمیت ترافیکی معبر و مواردی از این دست را بررسی کرده و بر مبنای آن مسیرها را برای آسفالت اولوی بندی کرده است. این اطلاعات در کنار بررسی های میدانی همکارانمان و نوع عملیات مورد نیاز در یک معبر مانند روکش، درزگیری و اصلاح هندسی باعث ایجاد اولیت ها شده که اقدامات نیز در همین راستا از هفدهم اردیبهشت ماه آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

وی در مورد طرح نهضت آسفالت گفت: جمع شدن تعهدات مردمی در زمینه آسفالت یکی از مشکلاتی بود که برای ما ایجاد شده بود به گونه ای که در بحث آسفالت مشارکتی تا سه، چهار سال از تعهدات عقب بودیم. علی نجفی با بیان اینکه در سال های ۹۷ و ۹۸ سعی کردیم این تعهدات رو به حداقل برسانیم افزود: از طرفی وضعیت معابر اصلی و درجه دو شهر دچار مشکل شده بود و ضرورت داشت تا به این معابر رسیدگی شود و تعهدات مردمی را هم داشتیم به همین خاطر طرح نهضت آسفالت آغاز شد. وی بیان کرد: در همین راستا قراردادی با سازمان همیاری های استان منعقد کردیم که ۱۵۰۰ تن قیر را شامل می شد و همچنین یک قرارداد دو میلیارد تومانی هم فراخوان مناقصه اش را منتشر کرده ایم تا پیمانکار بخش خصوصی ورود پیدا کند و برنامه خرید ۵۰۰ تن قیر دیگر را هم در دستور کار داریم.شناسایی ۳۰ محله در مناطق جنوبی شهر برای آسفالتشهردار نیشابور در خصوص مناطقی که آسفالت در آن ها انجام می شود نیز گفت: در مناطق جنوبی شهر چون بیشتر کوچه ها فرعی هستند بیشتر بحث آسفالت مشارکتی مطرح است که همیشه و حتی همین لحظه نیز در حال انجام است. اما متاسفانه معبر فرعی تنها ۱۰۰ نفر ساکن دارد و فقط همان ها می بینند و سایر مردم شاهد این عملیات نیستند و می‌گویند در مناطق جنوبی کار انجام نشده است. از دی ماه تا کنون ۳۰ محله در مناطق جنوب برای آسفالت شناسایی شده که تاکنون در بیشتر آن ها عملیات عمرانی به پایان رسیده است.بیشتر خیابان های اصلی بهسازی می شوندنجفی با بیان اینکه بیشتر خیابان های اصلی شهر در طرح نهضت آسفالت بهسازی می شوند یادآور شد: معابر اصلی و شریانی ما در منطقه جنوب شهر سیمتری طالقانی و رسالت است‌ و عمده معابر اصلی ما مانند ۱۵ خرداد، فردوسی شمالی و ۱۷ شهریور در میانه شهر واقع شده است. به این ترتیب اصلاح آسفالت در نقاط مرکزی شهر انجام می شود اما سیمتری در جنوب شهر را نیز در برنامه داریم و این امر درکنار انجام آسفالت مشارکتی در معابر فرعی جنوب شهر است.خرید ۱۵۰۰ تن قیر کاری نیست که در یک شب انجام شود

وی در مورد زمان اجرای این طرح و اینکه در برخی محافل گفته می شود این اقدام حرکتی تبلیغاتی با توجه به طرح سوال شورا از شهرداری است گفت: ما این مساله را از دی و بهمن ماه آغاز و مذاکرات را با سازمان همیاری ها برای تامین قیر شروع کردیم. این مورد در اسفند نهایی شد و فروردین ماه قرارداد به امضا رسید و ارتباطی با این موضوعات ندارد. نجفی افزود: خرید ۱۵۰۰ تن قیر کاری نیست که در یک شب یا ده روز انجام شود. وی ادامه داد: مجموعه شهرداری احتیاجی به این موارد ندارد و من نیز کار خودم را انجام می دهم.