اندر احوالات ابوالمشاغلان نیشابور  / نخبگان بیکار بشتابید
اندر احوالات ابوالمشاغلان نیشابور  / نخبگان بیکار بشتابید
خاتون شرق - آن‌ معتکف اداره ارشاد، آن نقطه اجماع متولدین مرداد، آن که دوست و دشمن با دیدنش می‌شوند دلشاد، آن باقر واقف به اسرار، آن سید منور به انوار، آن شهرام سنگین وزن و دوستان را غمخوار، کعب الاخبار نیشابوری باقر ابن شهرام ابن سید میرعلمدار حفظه ا... تعالی که در مراقبه و محاسبه صاحب کمال است چهارشنبه شبی در صوراسرافیل دمید و ندا داد: ای نخبگان بیکار چه نشسته‌اید وزارت معارف و صنایع مستظرفه به منظور جذب نیروی انسانی (در اینجا نگارنده در پسوند انسانی متحیر مانده که آیا منظور از تاکید بر انسانی برای جلوگیری از تداخل نیروهای حیوانی و فرازمینی است؟!) از میان جوانان‌ نخبه از طریق بنیاد نخبگان اقدام به انتشار فراخوان کرده است.

آن‌ معتکف اداره ارشاد، آن نقطه اجماع متولدین مرداد، آن که دوست و دشمن با دیدنش می‌شوند دلشاد، آن باقر واقف به اسرار، آن سید منور به انوار، آن شهرام سنگین وزن و دوستان را غمخوار، کعب الاخبار نیشابوری باقر ابن شهرام ابن سید میرعلمدار حفظه ا… تعالی که در مراقبه و محاسبه صاحب کمال است چهارشنبه شبی در صوراسرافیل دمید و ندا داد: ای نخبگان بیکار چه نشسته‌اید وزارت معارف و صنایع مستظرفه به منظور جذب نیروی انسانی (در اینجا نگارنده در پسوند انسانی متحیر مانده که آیا منظور از تاکید بر انسانی برای جلوگیری از تداخل نیروهای حیوانی و فرازمینی است؟!) از میان جوانان‌ نخبه از طریق بنیاد نخبگان اقدام به انتشار فراخوان کرده است.

و در ادامه برسبیل مزاح آن سید معانی افزوده بود: انشاا… شما جوان‌ها بیائید که ما زحمت را کم کنیم.

در اینجا دوست و دشمن یک‌صدا و هم‌نوا که این چی حرفیه سید همیشه سایه‌ات بر سر ما مستدام و اشک در چشم حلقه‌زنان علمدارگویان سر به وزارت فرهنگ گذاشتند که تا چرخ فلک بر مدار است علمدار در ارشاد برقرار است و برای آنکه سیره و سلوک آن سید تارک مناصب، نصب‌العین مدیران چند منظوره و ابوالمشاغلان این دیار مغول‌زده قرار گیرد دوسیه‌ای مشتمل بر چند فقره پیشنهاد مشکل‌گشا به قلم این حقیر جهت ارسال به سازمان فرهنگی بلدیه تدوین و تنظیم شد تا از محل بودجه این سازمان، فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گیرد.

پیشنهادات مطروحه در سیاهه فوق‌الذکر به قرار زیر است:

یک. نصب چند فقره تندیس‌ از تمثال آن سید اهل معرفت و ساکن همیشگی در اتاق کنجی وزارت معارف نیشابور در میادین و به خصوص جلو سردر اداره‌جات نیشابور تا باشد که برخی مدیران چندمنظوره که از مدت‌ها قبل تاریخ انقضایشان رد شده خجالت کشیده و از میزشان دل کنده و جایشان را به جوان‌ها بسپارند.

دو. برای توسعه و نهادینه شدن نگاه آن سید عینکی مبنی بر بی‌اعتنایی به مناصب دنیوی به تعداد مدیران عینک به همان اندازه و با همان نمره لنز تهیه شده و مدیران موظف به استعمال این عینک‌ها در طول ساعات اداری باشند تا چشمانشان باباغوری شده و درآید انشاالله به فضل خداوند متعال.

سه. از سوی دونده والی نیشابور مقرر و ابلاغ شود کلیه مدیران در جلسات شورای فرهنگی هر هفته به مدت ۶ساعت الی ۱۰ساعت بسته به حال و حوصله آن میرِ علمدارِ صدا مخملی موظف به استماع نصایح ایشان و برداشتن رونوشت از سخنان وی باشند.

تبصره. متون رونوشتی تصحیح و به ازای هر غلط مدیر خاطی متحمل ۱۰ضربه از نوع چوب و فلک در ملاء‌عام شود.

چهار. پس از اجرای این طرح به صورت پایلوت به مدت ۵۰سال در نیشابور و رفع نواقص احتمالی در سایر بلاد نیز به صورت ضربتی اجرایی شود.

پنج. به خاطر ازیاد چشمان شور و از برای دفع چشم زخم از سر آن شاه رام (در اینجا نگارنده ضمن فوت نمودن به چهار جهت جغرافیایی دعای دفع اجنه و چشم زخم را تلاوت می‌کند) هر کله صبح یکی از مدیران به نوبت موظف به حضور در وزارت معارف نیشابور و درج نام یک‌یک اشخاص حقیقی و حقوقی بر روی یک عدد تخم‌مرغ به روش خان‌باجی بوده تا زمانی که تخم‌مرغ مذکور شکسته و چشم‌شور آن ناخلف کور و بلا از سر میرِ علمدار دفع شود.

رونوشت:

وزارت معارف و صنایع مستظرفه

دارالحکومه

بلدیه

مطلب فوق نوشته شد به قلم صفحه‌آرای نیشابوری به تاریخ سوم ماه دَلو از سال ۱۴۴۵ هجری قمری