افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه اتوبوس‌های شهری در نیشابور
افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه اتوبوس‌های شهری در نیشابور
اعضای شورای شهر نیشابور با افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه اتوبوس های شهری نیشابور در سال آینده موافقت کردند.

فاطمه قاسمی

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست در یکصد و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر نیشابور از افزایش نرخ کرایه و بهای خدمات ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: نرخ کرایه از سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصدی می یابد و از ۸۰۰ تومان به هزار تومان می رسد. احمد همت آبادی در ادامه توضیحاتش افزود: به منظور تشویق و ایجاد انگیزه شهروندان در استفاده از کارت بلیط و جلوگیری از انتشار ویروس های بیماری زا، هزینه سفر نقدی در صورت عدم ارائه کارت بلیط الکترونیک به ۱۵۰۰ تومان افزایش می یابد. در حقیقت این میلغ ۵۰۰ تومان بیشتر از نرخ کرایه ناوگان اتوبوسرانی درون شهری اقدامی جهت نهادینه شدن استفاده از کارت بلیط در شهروندان است. این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

الحاق یک بند به مصوبه افزایش نرخ پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای

رییس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست بیان کرد: عده ای از شهروندان درخصوص پارک حاشیه ای، که در جلوی درب منازل شان انجام می شود، اعتراض کردند. از این رو مقرر شد در صورتی که این شهروندان یک خودرو به نام خود داشته و ملک مسکونی شان هم به شهرداری بدهکار نباشد از پرداخت عوارض معاف باشند. همت آبادی افزود: این شهروندان اجازه دارند که خودرو خود را بدون پرداخت عوارض در پارک حاشیه ای پارک کنند و شهرداری مبلغ عوارض پارک حاشیه ای را به پیمانکار بپردازد.

مجوز افتتاح حساب و اخذ وام از صندوق کارآفرینی امید

رییس کمیسیون اداری مالی، و برنامه وبودجه اظهار کرد: شهرداری لایحه دو فوریتی جهت اخذ وام از صندوق کارآفرینی امید را به شورای شهر ارسال کرد که بعد از بررسی های لازم مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت. این لایحه با رای موافق هفت عضو حاضردر جلسه علنی به تصویب رسید.

گزارش نهایی حسابرسی صورت های مالی شهرداری نیشابور

کاظم صادقی گزارش نهایی حسابرسی صورت های مالی شهرداری نیشابور منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ را در صحن علنی شورا قرائت کرد که با اکثریت آرا مورد تایید شورا قرار گرفت.

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری

رییس کمیسیون مالی، اداری و برنامه و بودجه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری نیشابور را قرائت نمود که این گزارش مالی هم با رای موافق اعضا حاضر در جلسه علنی تایید شد.

طرح تدوین منشور حقوق و وظایف شهروندی

رضا مهرداد رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای پنجم از تشکیل کارگروه طرح تدوین منشور حقوق و وظایف شهروندی خبر داد و گفت: اعضا شورای شهر می توانند در این کارگروه کارشناس معرفی کنند تا منشور حقوق شهروندی به طور مطلوب تدوین شود. درودی یکی از اعضای شورای دوره پنجم افزود: اما خودمان به عنوان اعضا شورا در برخی مسائل ضعف و نقصان داریم، چطور می توانیم برای شهروندان منشور حقوق و وظایف تدوین کنیم و بنده مخالف هستم.
همت آبادی رییس کمیسیون خدمات شهری هم در پی اعتراض درودی بیان کرد: به نظر من تدوین منشور حقوق شهروندی به این شکل قابل قبول نیست. کاظم صادقی تاکید کرد: در حال حاضر قرار است کارگروه تشکیل شود، پس از معرفی کارشناسان و مشاوره و تحقیق این منشور تدوین شود. علیرغم توضیحات رییس کمیسیون اداری مالی شورا این لایحه ۳ رای مخالف داشت. اما با ۴ رای موافق دیگر اعضا شورا مصوب گردید.

مصوبه افزایش بنای ساختمان پلی تکنیک تامین اجتماعی

رییس کمیسیون امورفنی و عمران شهری عنوان کرد: هیات تطبیق فرمانداری نامه ای در خصوص تعیین تکلیف افزایش بنای ساختمان پلی تکنیک تامین اجتماعی به شورا ارسال نموده است. ترقی تاکید کرد: شورای شهر بر مصوبه خود در چار چوب ضوابط واجرای عقب نشینی همچنین در زمان طرح تفضیلی پایان کار اصرار دارد.