از جمع همکاران که جایگاه و شأن شورای شهر را زیر سوال برده اند گلایه دارم
از جمع همکاران که جایگاه و شأن شورای شهر را زیر سوال برده اند گلایه دارم
خاتون شرق - شصت ونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نیشابور با ۱۱ دستور کار برگزارشد.

سعید صفارائی

شصت ونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نیشابور با ۱۱ دستور کار برگزارشد.
در این جلسه سید رضا کراری نخستین دستور کار را به شرح ذیل قرائت کرد: دستور کار اول در خصوص لایحه صدور مجوز عقد قرارداد با آقای حسن علیزاده موضوع خرید، حمل، نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت بند دو کمیسیون عمران شهر سازی و ترافیک.
لایحه مربوطه طی نامه ۳۲۸۲ ارسال شد که متن آن به شرح زیر می‌باشد:
با سلام.همانگونه که مستحضرید به دلیل فرسوده بودن کارخانه آسفالت فعلی، ضرورت دارد شهرداری نیشابور نسبت به راه اندازی کارخانه آسفالت جدید اقدام نماید در این راستا مناقصه در سامانه ستاد ایران برگزار و حسب صورت جلسه معاملات آقای حسن علیزاده برنده پیش‌نویس قرارداد پیوست و تجویز ماده قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب…. جهت بررسی و صدور مجوز عقد قرارداد با نام برده، ارسال می‌گردد.
متن مصوبه: به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود برابر پیش نویس قرار داد پیوست، نسبت به عقد قرارداد با آقای علی حسن علیزاده جهت خرید حمل نصب و راه‌اندازی کارخانه آسفالت اقدام نماید.
صورت جلسه کمیسیون عالی معاملات اعلام کرده با توجه به اینکه آقای حسن علیزاده نسبت به ثبت مبلغ پیشنهادی در سامانه ستاد ایران جهت خرید کارخانه آسفالت از محل شرکت فروشنده اقدام نموده است لذا با توجه به مذاکرات صورت گرفته و نامه شماره ۲۳ ۷ ۰۰ آقای حسن علیزاده بابت هزینه‌های خرید کارخانه آسفالت، حمل به نیشابور و نصب در محل اعلامی توسط شهرداری راه اندازی کارخانه با مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال به صرفه و صلاح بودن مبلغ اخیر، مقرر شد ایشان به عنوان برنده تعیین و با مبلغ ۶۵ ۱میلیون ریال و با قرارداد منعقد شود. این لایحه در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون عمران شهرسازی و ترافیک و بازآفرینی شهری مطرح شد و با قید دو بند با اتفاق آراء به تصویب رسید. ابتدا نیاز بود که نقشه‌های مربوطه به تصویب دفتر فنی رسیده و استعلام مربوطه توسط آقای صادقی انجام شود و آقای توسلی زاده از استانداری خراسان رضوی اعلام کردند که مشخصات فنی رویت شده و به لحاظ فنی بلامانع است.
در موضوع بعدی اسناد، قرارداد را در جلسه کمیسیون عمران بررسی کردیم و به اتفاق آرا مشخص شد که مدت دوره تضمین باید اصلاح شود که این امر نیز انجام شد و دوره تضمین طبق قرارداد جدید مشخص شد که برای ۵۰ هزار تن مصالح یا ۶ ماه، هر کدام که بیشتر باشد‌ و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
این طرح با اتفاق آرا به تصویب رسید.
دستور کار دوم در خصوص قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت مهندسین مشاور نقش نگاران توسعه موضوع بند صورت جلسه کمیسیون عمران شهرسازی و ترافیک بود. محمد کاظم صادقی رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و شهرسازی در این باره گفت: مقدمه کار انجام ممیزی در سطح شهر و ممیزی املاک بر این بود که قبل از آن تصویربرداری انجام می‌شد چندین بار این لایحه شهرداری در کمیسیون عمران با مدیریت آقای کراری مطرح شد. با توجه به اینکه شهرداری از شرکت‌های واجد شرایط استعلام کرد و شرکت مشاور نقش‌نگاران توسعه برنده مناقصه و شهرداری لایحه‌ای فرستاد که در کمیسیون نیز مطرح شد و اعضای شورا با توجه به اهمیت موضوع که باید در کار انجام شود، تمام فرایند اداری آن را به درستی انجام داده بودند.
اکثریت اعضای کمیسیون رأی به انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور نقش نگاران دادند.
این طرح با اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
دستور کار سوم در خصوص لایحه صدور مجوز اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت محوطه آموزشگاه وکیلی ۹۹ توسط شهرداری موضوع بند صورت جلسه کمیسیون عمران شهرسازی و ترافیک بود.
محمد کاظم صادقی رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و ترافیک در این باره گفت: همه ما به نقش مهندس وکیلی در ساخت مدرسه‌هایی که انجام دادند واقف هستیم که بیش از ۱۰۱ مدرسه با بهترین کیفیت در سطح شهرستان ساخته‌اند مدرسه ای هم که ساخته شده از نظر وسعت بنا بر گفته ایشان در سطح ایران به جهت کیفیت نمونه است.
آقای وکیلی تقاضایی داشتند که با توجه به همت ایشان، شهرداری محوطه این مدرسه را آسفالت کند. این موضوع در جلسه به جهت قدردانی از زحمات مهندس وکیلی، مورد بحث قرار گرفت و پذیرفتند که چون ایشان جز خیرین مدرسه ساز هست شهرداری محوطه مدرسه را اسفالت کند. این یک مورد به دلیل اینکه از دفتر آقای وکیلی آمده بود مورد موافقت قرار گرفت و بقیه آن ها نیزمنجر به این شد که شهرداری در قالب نامه آن را مورد قرار داده و با این موضوع موافقت کند.
این طرح به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
دستور کار چهارم در خصوص توافقنامه شهرداری و محمد نور بخش بند صورت جلسه کمیسیون نظارت حقوقی و بازرسی بود و احمد همت آبادی (شورا) رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و بازرسی در این زمینه گفت: توافقنامه ای بین ورثه محمد نوربخش و شهرداری منعقد و ثبت دبیرخانه شورا شده. همچنین در جلسه بررسی شده و گزارشی هم صورت گرفت که در کمیسیون بررسی و تصویب شد.
متن توافقنامه: در اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر نیشابور و به منظور توسعه خیابان ۱۲ متری حد فاصل جهاد ۲ و ۴.
شرح امتیازات اعطایی شهرداری به ورثه محمد نوربخش، با توجه به اینکه قسمتی از ششدانگ پلاک فوق برابر کروکی پیوست در تعریض خیابان ۱۲ متری قرار گرفته لذا توافق شد متراژ ۱۲۰ و۸۰ صدم متر مربع از مساحت تعریض در قالب تراکم در پروانه مساحت باقیمانده ی پلاک والباقی طلبکاری مالکین به مساحت ۲۱۲ و ۴۵ صدم متر مربع برابر کارشناسی هیأت سه نفره از قرار هر متر مربع ۱۳۰ میلیون ریال و نظر به درخواست مالکین و گزارش واحد درآمد شهرداری منطقه ۲ نامبردگان بابت صدور پروانه در باقیمانده همین پلاک ۷ میلیارد و ۲۴۳و ۱۴۰۰ ریال به شهرداری بدهکار می باشند که نهایتاً الباقی طلبکاری مالکین ۲۰ میلیارد و ۳۷۵میلیون و ۵۷هزار و ۶۰۰ ریال که در قالب امتیاز شناور و یا تهاتر یا بدهی‌های هر پلاک دیگری که مالکین معرفی نمایند انجام شود.
اگر این طرح در کمیسیون و در جلسه رسمی تأیید شود، باقیمانده ی امور آن را انجام خواهیم داد. کارشناسان ارزیابی ملک مهندسین آقای ناصر صدیقی محمودگیاهی و مظاهر اقبالی بودند.
این طرح به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
دستور کار پنجم در خصوص لایحه حمایت از کانون آگهی و تبلیغات بادبادک موضوع بند ۲صورت جلسه کمیسیون فرهنگی و ورزشی بود و
سعید نیرآبادی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی، جوانان و امور بانوان در این خصوص گفت: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر نظر به جلسه ی برگزار شده با آقای امین افشون مسئول کانون تبلیغات با توجه به جمع آوری تعدادی از تابلوهای قراردادی ایشان به جهت بازگشایی معابر و سایر طرح های شهری بدین وسیله لایحه حمایت از کانون مذکور به حضور تقدیم می شود.
لایحه ای را شهرداری آماده کرد و با توجه به اینکه سه یا چهار عدد از تابلوهای ایشان در مسیر طرح های شهرداری قرار گرفت، و به دلیل قرار داد داشتن از نظر مالی متضرر شده بودند شهرداری ۲ بند را با توجه به اینکه ضلع جنوب شرق تقاطع امیر کبیر و دارای تابلوهای میدان آتش نشان با همان شرایط قبل قرار داد به ایشان واگذار می شود و فاصله زمانی جمع آوری تا تحویل تابلو های جدید به مدت قرارداد قبلی اضافه می شود.
اجاره بهای تابلوهای جدید میدان آتش نشانی یک تابلو در قبال سه عدد تابلوی بیلبوردی که جمع شد شهرداری فقط یک بیلبورد با ۱۸ درصد تخفیف به ایشان داد که نسبت به ارزیابی نصب می شود.در جلسه بررسی و تصمیم بر این گرفته شد که سه عدد تابلوی جمع آوری شده ایشان از سطح شهر با بند ۲ به لحاظ ۳۵ درصد تخفیف تابلوهای جدید، نصب شده در میدان آتش نشانی که با کارشناسی روز انجام بگیرد موافقت شد و تاریخ آن ۴۰۳/۳/۳ می باشد.
این طرح با توافق آراء به تصویب رسید.
دستور کار ششم در خصوص توافقنامه فی مابین شهرداری و خانم فاطمه درودی موضوع صورتجلسه کمیسیون عمران شهرسازی و ترافیک بود.
احمد همت آبادی (شورا) رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و ترافیک در این باره گفت: این توافقنامه بین شهرداری و خانم فاطمه درودی منعقد شده.
شرح توافقنامه: این ملک واقع در خیابان سید جمال الدین شمالی ۳۳ و ۳۵ هست شرح امتیازات اعطایی شهرداری با توجه به اینکه قسمتی از ششدانگ پلاک فوق برابر کروکی پیوست در تعریض خیابان ۲۲ متری سید جمال قرار دارد طلبکاری مالک بر اساس کارشناسی، از قرار هر متر مربع ۱۵۰ میلیون ریال جمعاً مبلغ ۹ میلیارد و ۸۷ میلیون ریال که توافق شد به صورت امتیاز شناور یا تهاتر یا بدهی‌های همین یا هر پلاک دیگری که مالک معرفی نماید پرداخت شود. بدیهیست پس از تصویب شورای اسلامی شهر و اصلاح پلاک سند، پلاک در مسیر شهرداری حسب ضوابط و مقررات برابر شرایط توافقنامه پاسخگو خواهد بود.
کارشناسان ارزیابی ملک مهندس کاووسی‌نیا، صدیقی و حلاجی بوده اند و به دلیل اینکه این لایحه در کمیسیون عمران بررسی شد، گزارشی که مهندس اکبری تهیه کردند به این شرح می باشد:
ریاست محترم شورای اسلامی شهر نیشابور این ملک از پرونده شماره ۲۱۲۱ فرعی از ۲۲۵۳ اصلی واقع در خیابان سید جمال شمالی حد فاصل اسد آبادی ۳۳و۳۵ بررسی و اعلام می دارد که ملک فوق برابر طرح تفصیلی مصوب سال ۸۹ در کاربری آموزشی و تعریض خیابان سید جمال شمالی و قسمتی از سمت شهر در کاربری مسکونی قرار دارد شهرداری با استعلام از اداره آموزش و پرورش در خصوص کاربری آموزشی و پاسخ آن اداره، با استفاده از قانون ماده واحده با اخذ عوارضات پروانه و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح تعریض خیابان پروانه ی ساختمانی ۱۸۹۲۰
به صورت ۷ طبقه روی پیلوت ساخته یا صادر شده است و واحد درآمد بنا به برابر مفاد پروانه، میزان ۶۰ درصد عرصه باقیمانده را در سطح حال و سایر طبقات اضافی را با تراکم ویژه محاسبه نمودند و مالک تقاضای خسارتی از مقدار عقب نشینی نموده که در این توافقنامه در شهرداری اجرا شده است و در کمیسیون عمران مورد تصویب قرار گرفت.
این طرح با اتفاق آرام به تصویب رسید
دستور کار هفتم در خصوص لایحه صدور مجوز خرید واحد تجاری از محل سود سرمایه شهرداری در سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی موضوع صورت جلسه کمیسیون برنامه بودجه، فناوری و اطلاعات بود و احسان مرآتی رییس کمیسیون برنامه بودجه و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: مبلغ سود تجمیعی حاصل از سود سرمایه همیاری شهرداری خراسان رضوی بالغ بر یک میلیارد و صد میلیون تومان بوده و از این جهت که این سرمایه حفظ شود و تورم باعث کاهش ارزش این مبلغ نشود تصمیم بر این شده که یک سهم العرصه و منافع یک باب واحد تجاری به شماره ۱ واقع در مشهد در زیرزمین ساختمان دانشگاه نبش خیابان صاحب الزمان به مساحت۴۶ و ۴۲صدم متر مربع از این محل خریداری شود البته مبلغ ملک کمی بیشتر، یک میلیارد و ۳۰۰ هست. تقریباً الباقی طی ۱۸ فقره چک در طول سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تسویه خواهد شد در کمیسیون هم به تصویب رسید و این بند هم ذکر شد که مستندات این سود سهام توسط شهرداری پیگیری و به شورا ارائه شود.
این طرح با اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
دستور کار هشتم در خصوص لایحه تعیین اجاره بهای انعقاد تمدید قرارداد سایت‌های مخابراتی از طریق هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه موضوع بند صورت جلسه کمیسیون برنامه بودجه و فناوری اطلاعات بود و احسان مراتی رییس کمیسیون برنامه بودجه و فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: در مورد دکل‌ها ۲ موضوع عمده را داریم که به لحاظ تکلیف قانونی بر عهده شورا و شهرداری است که به صدور مجوز احداث و دیگری عقد قرارداد اجاره زمین هایی است که در اختیار این دکل‌هاست و به صورت سنواتی انجام شود.
موضوع عقد قرارداد اجاره چیزی نیست که نیاز باشد به سمت شورا کشیده شود و باید تفویض اختیار کرد اما بر بحث مجوز احداث همچنان تأکید داریم که در اختیار شورا باشد در صدور مجوز نهایی به این قضیه به لحاظ توقعاتی که شهروندان دارند معابری که با میلیاردها تومان هزینه از پول مردم احداث و باز می‌شود با یک دکل فضا یه منزلشان تحت الشعاع قرار می گیرد همین باعث عدم رعایت حقوق شهروندان شده.
احسان مرآتی اظهار کرد: در مجموع در بحث عقد قرارداد، شهرداری لایحه‌ای را ارسال کرده که متن آن به شرح ذیل می‌باشد: به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود نسبت به تمدید قرارداد سایت‌های موجود مخابراتی متعلق به شرکت های همراه اول، ایرانسل، رایتل و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به مدت پنج سال اقدام نماید و تعیین بهای اجاره ی اولیه و میزان افزایش سالیانه را از طریق هیأت سه نفره دادگستری کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه یک نفر نماینده شهرداری یک نفر نماینده ی اوپراتور و یک نفر مرزطرفین انجام دهد.
در کمیسیون این گونه به تصویب رسید که پنج سال به سه سال کاهش پیدا کرده و این نکته هم اضافه شد که اولاً قرارداد اجاره به منزله صدور مجوز احداث دکل نمی‌باشد زیرا از دهه ۸۰ که این دکل‌ها در شهر احداث شده بعضی از آنها مجوز احداث ندارند بنابراین نیاز هست که پایشی انجام شود که از شهرداری خواهش کردیم این کار را انجام دهد و اپراتورها باید تشریفات رسمی اخذ مجوز را طی نمایند.
محمد کاظم صادقی رییس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست در ادامه این مطلب افزود: تقریباً سه موضوع دیگر در جلسه بحث شد که در صورت توافق اعضا ماهیت تجاری بودن این دکل‌ها حتماً در نامه هایی که به کارشناسان جهت ارزیابی ارجاع می‌شود به تجاری بودن این موضوع اشاره کنند و اینکه حریمی که این سازه‌ها در آن قرار دارد صرفاً همان ۴_۵ متر نیست، بلکه حریم اطراف را هم حتماً مد نظر داشته باشند و دیگر اینکه جانمایی‌هایی که انجام می دهند مکان‌هایی باشد که با زیبایی و منظر شهر در تضاد نباشد اگر اعضا با این موضوع موافق هستند در نامه ی قراردادی حتماً عنوان شود.
سید مؤمن حسینی رئیس کمیسیون عمران شهرسازی ترافیک و باز آفرینی شهری نیز در این خصوص گفت: پیشنهاد من این است که در صورت توافق اعضا قبل از ارزیابی هیأت کارشناسی ابتدا کارشناسان خود شهرداری را برای بررسی به محل بفرستیم.نکته‌ای را اضافه کنیم که قرارداد های باقیمانده از سنوات قبلی با ضریب کاهشی بر اساس همین قیمت پایه محاسبه شود.
پیشنهاد اول( حسینی ) رد شده و با پیشنهاد دوم، (کارشناسی هیأت سه نفره )موافقت شد.
این طرح با توافق آراء به تصویب رسید.
دستور کار ۹در خصوص نامه فرمانداری موضوع مصوبه پرداخت کمک مالی به آقای محمد لزگی صورت جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی
سعید نیرآبادی رییس کمیسیون فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و امور بانوان در این زمینه گفت: مبلغ ۵میلیون کمک به آقای لزگی بود که فرمانداری ۲ مرتبه آن را برگشت داده و خواستار استعلام‌ نهادهای حمایتی شده است.
آقای صدر (رئیس بهزیستی) نامه ای به فرمانداری نوشته است.
این طرح با توافق آرا به تصویب رسید.
دستور کار دهم در خصوص نامه فرمانداری موضوع مصوبه صدور مجوز عقد تفاهم نامه شهرداری با شرکت عمران مسکن سازان منطقه شرق کشور
موضوع بند صورت جلسه کمیسیون عمران شهرسازی و ترافیک بود و محمد کاظم صادقی رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و ترافیک در این خصوص گفت: لایحه‌ای را شهرداری به شورای شهر فرستاده بود مبنی بر لایحه صدور مجوز عقد تفاهمنامه بین شهرداری و شرکت عمران مسکن سازان شرق کشور که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:
همانطور که مستحضرید نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری از ضروریات شهرداری می‌باشد.
مقرر است با شرکت عمران و مسکن سازان شرق تفاهمنامه همکاری به شرح پیوست منعقد شود لذا به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مراتب جهت بررسی صورت گیرد.
این شرکت تقریباً تنها شرکت متخصص در این حوزه در شرق استان خراسان بوده و تمام کارکنان از با سابقه های وزارت کشور و تقریباً منحصر به فرد هستند کاری که ما می خواهیم انجام دهیم قابل استعلام و برگزاری مناقصه نیست در کمیته انطباق بررسی شده و گفته شده که تشریفات قانونی مناقصه رعایت شود.موافقت با کلیات تفاهم نامه بر اساس جلسه کمیسیون در معرفه ی بند بند تفاهم نامه با ذکر جزئیات در قالب قرار داد جهت تصویب به شورای شهر ارسال شود.
این طرح با توافق آرا و به تصویب رسید.
دستور کار یازدهم در خصوص لایحه واگذاری خدمات جابجایی مسافر با استفاده از ۱۰ دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر موضوع صورت جلسه کمیسیون خدمات شهری محیط زیست و بهداشت عمومی بود و حبیب‌الله بتویی رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و بهداشت عمومی در این زمینه گفت: با توجه به اینکه در گرفتن نیرو برای راننده دچار محدودیت هستیم شهرداری اعلام کرده بود که اتوبوس متعلق به سازمان باشد راننده را از طریق شرکت های واجد الشرایطی که هستند استخدام کند.
روشی را مورد بررسی قرار دادیم بدین معنی که مبلغی را برای قرار دادمشخص کرده و اتوبوس را اجاره دهیم که هم کارایی اتوبوس بالاتر رفته و هم راننده متعلق به خودش باشد و هم بتواند خدمات دهی بهتری داشته باشد هم اینکه هزینه‌های آن متعلق به خود راننده باشد.
در شهرداری‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفته و موضوع اجاره دادن را رد کردند و مجدداً تأکید بر همان لایحه ی قبل را داشتند که با اصلاحات هزینه اگر خسارتی را راننده وارد کند بر اساس کارشناسی که هم از شرکت و هم از خود سازمان برآورد قیمت شود اگر راننده مقصر باشد شرکتی که برنده این مزایده شده، هزینه‌ها را سنجیده و کم می‌کند.
برای هر ۱۰ اتوبوس۱۵ نفر، هر کدام یک و نیم راننده، به علت اینکه ساعت‌های بیشتری را باید کار کنند در نظر گرفته ایم و در نهایت این لایحه یک سال به صورت آزمایشی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس چارت سازمانی خود سازمان، باید نیرو داشته باشد اگر برابر آن چارت بازنشسته شده‌اند پیگیری ی‌های لازم هم انجام شود.
این طرح به اتفاق آرا تصویب شد.
احمد همت آبادی( مهندس) در این جلسه با اشاره به رویکرد و عملکرد وظایف شهردار گفت: بحثی بود در خصوص برنامه‌های شهردار که در اول ورود ایشان به شهرداری به عنوان شهردار برنامه‌ای را ارائه دادند که تمام پایش‌ها و رصدهایی که هر کدام از ما که به صورت جمعی داشتیم عملکرد و مکتوبات می‌دهد که از آن برنامه‌ها عقب هستیم و خیلی از آنها در موعد خود انجام نشده در ۱۵/ ۵ جلسه استیضاح برگزار شد آقای شهردار در حضور تمام اعضای شورا در جلسه رسمی با حضور خبرنگاران وعده‌هایی را به مردم و شورای شهر در خصوص عملیاتی کردن اموری که از ایشان خواستار بودیم دادند و از همان تاریخ تا به امروز حدود سه ماه گذشته و خیلی از وعده های شهردار بازه زمانی ۲هفته، یک ماه و ۲ماه را داشت.
علی رغم اینکه حدود ۴۰ روز است که قرار داشتیم آقای شهردار در جلسه رسمی دعوت شده و نسبت به وعده‌هایی که در حضور خبرنگاران به اعضای شورای شهر ارائه دادند پاسخ دهند.
سوال من این است که اگر در حدود یک ماه تا ۴۰ روز گذشته نتوانستیم در آن زمان جلسه برگزار کنیم یا جناب شهردار را به جلسه شورای دعوت کنیم حتماً بررسی کنیم و اشکال کار را بیابیم.
فاصله دفتر شورا تا ساختمان شهرداری چندان زیاد نیست که ما ۴۰ روز معطل هستیم که جناب شهردار قرار است جهت گزارش عملکرد به شورای شهر رجوع کنند در آخرین جلسه ۶ نفر از اعضای شورا در جلسه حضور داشتند که تأکید این ۶ نفر این بود که روز یکشنبه جلسه‌ی تلفیقی را ترتیب داده و تمام تعهدات و وعده‌های آقای شهردار در جلسه با حضور ۹ نفر اعضای شورا بررسی شود.
اما تا به امروز حدود سه هفته از صحبت ما گذشته و هنوز مکاتبه‌ای با آقای شهردار انجام نشده و ایشان عملکرد خود را به شورا ارسال نکردند.
بنده گلایه مندم از جمع همکاران که جایگاه و شأن شورای شهر را زیر سوال برده اند.
شهردار نامه‌ای را نوشتند مبنی بر دعوت اعضای شورای شهر به شهرداری که در جلسه معاونین آقای شهردار شرکت کرده که آقای شهردار عملکرد بدهد این روند درست نیست و داریم به سمتی می‌رویم که نظام شورای شهر زیر سوال می رود.
وی افزود: از همکاران تقاضا دارم که به درخواست اعضا احترام گذاشته و آقای شهردار طبق خواسته ما که موظف به رفع و رجوع مشکلات مردم هستیم در گرو مسائل شخصی خودمان قرار بدهیم و اگر قرار باشد منافع مردم و شهر و نظام شورایی در گرو یک سری رفتارهای دوستانه با آقای شهردار قرار بگیرد به نفع شهروند و مردم نیست و قطعاً باید پاسخگو باشیم و من نگران هستم زیرا این سیستم دارد تحت تأثیر سلیقه قرار می‌گیرد.