آگهی جذب نیروی انسانی در شرکت مجتمع فولاد خراسان(سهامی عام)
آگهی جذب نیروی انسانی در شرکت مجتمع فولاد خراسان(سهامی عام)
شرکت مجتمع فولاد خراسان ( سهامی عام ) در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 244 نفر از میان فارغ التحصیلان واجد شرایط مرد در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم بشرح جدول ذیل را از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی ،مصاحبه روانشناختی ، طب صنعتی و گزینش، بصورت قراردادی طبق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی جذب نماید.

شرکت مجتمع فولاد خراسان ( سهامی عام ) در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد ۲۴۴ نفر از میان فارغ التحصیلان واجد شرایط مرد در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم بشرح جدول ذیل  را از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی ،مصاحبه روانشناختی ، طب صنعتی و گزینش، بصورت قراردادی طبق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی جذب نماید.

لذا متقاضیان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام از تاریخ درج آگهی تا تاریخ  99/07/11 به سایت اینترنتی به آدرس

http:‏/‏/ksteel.iran‏-azmoon.ir

مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکرشده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


جدول نیازهای منابع انسانی شرکت مجتمع فولاد خراسان در مقاطع تحصیلی لیسانس ، فوق دیپلم و دیپلم

ردیفمقطعرشته –گرایشتعداد نیاز توضیحات
۱لیسانسبرق –قدرت۴
۲لیسانسبرق ( الکترونیک ‏-کنترل ‏-ابزار دقیق)۱۱
۳لیسانسمکانیک ‏- کلیه گرایشها۲۲
۴لیسانسمتالورژِی‏- کلیه گرایشها۱۹
۵لیسانسصنایع۳
۶لیسانسپرستاری۳
۷لیسانسبهداشت حرفه ای ، (HSE)2 
8لیسانسمحیط زیست۱ 
9فوق دیپلمبرق – قدرت۱۵
۱۰فوق دیپلمبرق کلیه گرایشها۱۰
۱۱فوق دیپلممکانیک ‏- کلیه گرایشها۳۸افراد دارای مهارت جوشکاری و ماشینکاری در اولویت جذب می باشند
۱۲فوق دیپلممتالورژی ‏-کلیه گرایشها۱۲
۱۳فوق دیپلممدیریت (اداری،بازرگانی،صنعتی و کسب و کار)۲۲
۱۴فوق دیپلمآتش نشانی ‏-امداد و نجات۵
۱۵دیپلمبرق۵
۱۶دیپلممکانیک۳۱افراد دارای مهارت جوشکاری و ماشینکاری در اولویت جذب می باشند
۱۷دیپلمریاضی و فیزیک ‏- علوم تجربی ‏- متالورژی- علوم انسانی۳۹
۱۸دیپلمحسابداری۲ 


شرایط عمومی داوطلبان


۱‏- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی
۲‏- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۳‏- عدم اشتهار به فساد اخلاقی ،نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردیده باشد
۴‏- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوء مصرف مواد اعتیاد آور به تایید مراجع ذیصلاح
۵‏- عدم اشتغال و تعهد خدمت در سایر سازمانها ، شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی
۶‏- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیر پزشکی
۷‏- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی تا تاریخ ۹۹/۰۷/۱۱
۸‏- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیتهای شغلی طبق تایید پزشک معتمد طب صنعتی

شرایط اختصاصی

الف :شرایط مدرک تحصیلی:
۱‏- دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.
تبصره:مدارک تحصیلی معادل ، مشروط و غیر مرتبط قابل پذیرش نمی باشد ودر صورت ارسال ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲‏- مدارک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس حسب مورد بایستی به تایید آموزش و پرورش یا وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری رسیده باشد.
۳‏- تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، الزامی است.
۴‏- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.
۵‏- افراد دارای مدارک بالاتر (به شرط دارا بودن سایر شرایط و ارائه مدارک تحصیلی منطبق با شرایط این آگهی) می توانند حدا کثر در یک مقطع تحصیلی پائین تر شرکت نمایندو امکان پذیرش مدارک بالاتر در طول اشتغال تا ۸ سال پس از تاریخ استخدام امکان پذیر نمی باشد و پس از آن ، پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر با توجه به دستور العملهای داخلی شرکت قابل بررسی خواهد بود و دراین خصوص تعهد محضری اخذ خواهد شد.
۶‏- هر داوطلب صرفاً می بایست در یک مقطع و گروه امتحانی (بر اساس جدول نیازهای منابع انسانی ) ثبت نام و شرکت نماید.
۷‏- نیروهای مورد نیاز در مقطع تحصیلی دیپلم صرفاً از بین داوطلبان بومی شهرستانهای نیشابور و فیروزه زبر خان و نیروهای مقطع فوق دیپلم صرفاً از بین داوطلبان بومی شهرستانهای استان خراسان رضوی و مقطع لیسانس از بین شهرستانهای استان خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی انتخاب خواهند شد.
تبصره :داوطلبان در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل بومی محسوب می گردند:
الف‏- در مقطع دیپلم محل تولد داوطلب یکی از شهرستانهای نیشابور ، فیروزه و زبرخان ،در مقطع فوق دیپلم محل تولد داوطلب یکی از شهرستانهای توابع استان خراسان رضوی و در مقطع لیسانس محل تولد داوطلب یکی از شهرستانهای توابع استانهای خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی باشد.
ب‏- در مقطع دیپلم محل تولدیکی ازوالدین داوطلبان شهرستانهای نیشابور و فیروزه وزبرخان، در مقطع فوق دیپلم محل تولد یکی از والدین داوطلبان شهرستانهای استان خراسان رضوی ودر مقطع لیسانس محل تولد یکی از والدین داوطلبان شهرستانهای توابع استانهای خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی باشد و درحال حاضر در این شهرستانها سکونت داشته باشند.
ج‏- حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی پایان دوره ابتدایی ،راهنمایی ودبیرستان را در شهرستانهای مذکور گذرانده باشند.

۸‏- شرط معدل: داشتن حداقل معدل کل درمقطع دیپلم ۱۳ (سیزده)، در مقطع فوق دیپلم ۱۴(چهارده ) ودر مقطع لیسانس ۱۳(سیزده)الزامی می باشد.


ب‏-شرایط سنی:
۱‏- داشتن حداقل ۱۸ سال سن تا تاریخ ۹۹/۰۷/۱۱
۲‏- حداکثر سن مجاز برای داوطلبین دیپلم ۲۶ سال (متولدین ۷۳/۰۷/۱۱ و بعد از آن) فوق دیپلم ۲۸ سال (متولدین ۷۱/۰۷/۱۱ و بعد از آن) و لیسانس ۳۰ سال (متولدین ۶۹/۰۷/۱۱ و بعد از آن) می باشد.
۳‏- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
۴‏- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط تا حداکثر ۴ سال به سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
۵‏- در هر صورت با احتساب کلیه تسهیلات سنی فوق ،سن متقاضیان دیپلم از ۳۲ سال وفوق دیپلم از ۳۴ سال و لیسانس از ۳۶ نباید بالاتر باشد.
۶‏- سابقه اشتغال داوطلبان شاغل در سایت فولاد خراسان به شرط ارائه سوابق پرداخت حق بیمه، به حد اکثر سن آنان اضافه می گردد . این دسته از داوطلبان می بایست فرم تکمیل شده تایید سابقه فعالیت در فولاد خراسان (قابل تهیه از واحد امور کارکنان شرکت)را به همراه سایر مدارک به همراه داشته باشند.

مدارک مورد نیاز ،نحوه ثبت نام و مهلت آن:


داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز ۹۹/۰۷/۱۱ فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود)
الف‏-مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن
ب‏-واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به صورت الکترونیکی
وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. ج‏-تکمیل فرم اینترنتی مشخصات و اطلاعات خواسته شده در سایت ثبت نام به طور صحیح و دقیق (دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می باشد مدارک لازم: داوطلبان جهت ثبت نام حتما مدارک ذیل را آماده نموده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند ۱‏- اسکن عکس داوطلب( ۴۳)
۲‏- اسکن صفحه اول شناسنامه و کارت ملی(در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود)
۳‏- اسکن مدرک تحصیلی(که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با شرایط آگهی جذب
۴‏- اسکن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی(پشت و رو)
۵‏- اسکن سوابق کار با ارائه مستندات مربوط به سوابق بیمه ( اخذ پرینت از سایت اینتر نتی تامین اجتماعی قابل قبول می باشد)
۶‏- اسکن مدرک مربوط به بومی بودن(موارد آن در بند ۷شرایط اختصاصی ذکر شده است)
تبصره :مدارک مربوط به بند ۵ برای داوطلبان استفاده کننده از بند ۴ شرایط سنی الزامی می باشد.
*داوطلبان باید هفته آخر مهر ماه به سایت آزمون مراجعه کرده با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایند.
** لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.
*** هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع، رشته و گرایش را دارد.
**** تاریخ فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع بایستی قبل از تاریخ ۹۹/۰۷/۱۱ باشد.
تاریخ پایان خدمت سربازی و یا تاریخ صدور کارت معافیت بایستی قبل از تاریخ ۹۹/۰۷/۱۱ باشد.
*به مدارک ناقص هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ، محل، نحوه برگزاری آزمون و مواد امتحانی :


۱‏- کارت ورود به جلسه آزمون هفته آخر مهر ماه ۹۹ طبق کد رهگیری ارائه شده از طریق سایت

http:‏/‏/ksteel.iran‏-azmoon.ir

قابل چاپ خواهد بود .
۲‏- آزمون در شهر مشهد برگزارخواهد شد. آدرس محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است.
۳‏- آزمون بصورت چهارگزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می گردد.
۴‏- آزمون کتبی هر رشته از دروس عمومی (شامل ۱‏- معارف اسلامی ۲‏- ادبیات فارسی و آیین نگارش ۳‏- زبان انگلیسی ۴‏- دانش رایانه ۵‏- هوش و استعداد تحصیلی) و دروس تخصصی بشرح جدول ذیل می باشد:

عنوان رشتهمواد آزمون
مهندسی برق – قدرتمدار ۱ و ۲ – بررسی سیستم های قدرت – کنترل – ماشین – اندازه گیری الکتریکی
مهندسی برق – الکترونیک – کنترل و ابزار دقیقمدار ۱ و ۲ – مدار منطقی – اندازه‌گیری – الکترونیک – کنترل – الکترومغناطیس
مهندسی مکانیکترمودینامیک-سیالات-انتقال حرارت-استاتیک-مقاومت مصالح-دینامیک وارتعاشات
مهندسی صنایعمبانی سازمان ومدیریت-کنترل پروژه-تحقیق درعملیات۱و۲-آمارواحتمال-اقتصادمهندسی-کنترل موجودی
مهندسی مواد(متالورژی)خواص فیزیکی-خواص مکانیکی-شیمی فیزیک وترمودینامیک-خوردگی والکتروشیمی
پرستاریآموزش به بیمار – اخلاق حرفه ای – بهداشت جامعه – پرستاری اورژانس – پرستاری بیماری های داخلی – پرستاری در بحران ها و بلایا – – روان پرستاری
کارشناسی بهداشت حرفه ای و (HSE)آلودگی هوای محیط کار و کنترل آن – عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار – اصول بهداشت محیط – حریق و روش های مبارزه با آن – دفع مواد زاید صنعتی – HSE
 کارشناسی محیط زیستآلودگی آب و هوا و صوتی – بیماری های حرفه ای و مخاطرات شغلی – ایمنی و بهداشت محیط کار – HSE ومدیریت ریسک – اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست
کاردانی مکانیکترمودینامیک – سیالات – انتقال حرارت – استاتیک – مقاومت مصالح
کاردانی برقمدارهای الکتریکی– ماشین–تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی–کارگاه برق–الکترونیک – مدار منطقی
کاردانی مواد(متالورژی)عملیات حرارتی و متالوگرافی – متالورژی فیزیکی – ریخته گری و قالب گیری –اصول کاروساختمان کوره های ذوب فلزات
کاردانی مدیریتتئوری های مدیریت – مدیریت رفتارسازمانی – بازاریابی ومدیریت بازار – مدیریت تولید – ریاضی و آمار -اقتصاد خرد -اصول حسابداری
کاردانی آتش نشانی امداد و نجاتآبرسانی در عملیات اطفاء حریق – اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریق – سیستمهای اطفاء حریق – قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی – واکنش در مقابله با حریق و سوانح
دیپلم برقمدارهای الکتریکی – کارگاه برق و سیم پیچی – اصول اندازه گیری – ماشین های الکتریکی
دیپلم مکانیکاجزای ماشین – تاسیسات حرارتی و برودتی – رسم فنی
دیپلم حسابداریحسابداری خرید و فروش – حسابداری حقوق و دستمزد – حسابداری اموال و انبار – حسابداری مالیاتی- تهیه و تنظیم صورت های مالی
دیپلم ریاضی و فیزیک – علوم تجربی و متالورژیریاضی – فیزیک – شیمی
دیپلم علوم انسانیریاضی و آمار-اقتصاد-الزامات محیط کار -اخلاق حرفه ای-خلاقیت و نوآوری

مراحل فرایند جذب 

فرآیند جذب شامل مراحل زیر می باشد:
۱‏- آزمون کتبی : شامل دروس عمومی و اختصاصی می شود . سوالات با توجه به رشته های اعلام شده طراحی می گردد.
۲‏- مصاحبه فنی و تخصصی و مصاحبه روانشناختی: نفرات برتر در آزمون کتبی جهت انجام مصاحبه فنی و تخصصی و مصاحبه روانشناختی دعوت خواهند شد.
۳‏- طب صنعتی: با استخراج نتایج مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی، متقاضیان استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی دعوت خواهند شد.
۴‏- آزمون توانایی جسمانی: در صورت تایید فرد در مرحله طب صنعتی، حسب نیاز شغلی ،تست های استاندارد ورزشی با هدف اطمینان از توانایی انجام وظایف شغلی برگزار می گردد.
۵‏- تشکیل پرونده و گزینش: تشکیل پرونده (شامل: استعلام مدارک ارائه شده، آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم سوء پیشینه و … ) و گزینش برای تایید شدگان مرحله قبل انجام می گردد.
۶‏- آموزش بدو استخدام:بر حسب نیاز و به تناسب رشته تحصیلی آموزشهای بدو استخدام جهت پذیرفته شدگان در داخل شرکت و یا صنایع مشابه انجام خواهد شد.
۷‏- شروع به کار: در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج مراحل قبل،پذیرفته شدگان بر اساس نیاز و بهره برداری خط تولید بتدریج جهت شروع به کار فراخوان خواهند شد.

توضیحات آگهی


۱‏- افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و قبولی در آزمون کتبی ،در شرایط مساوی از اولویت جذب برخوردار خواهند بود.
۲‏- چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در آزمون نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۳‏- بدیهی است قبولی در آزمون کتبی به هیچ عنوان به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی درآزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، تست روانشناختی و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه و قبولی در گزینش می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
۴‏- کلیه مشاغل عملیاتی و تولیدی بوده و افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.
۵‏- شرکت هیچگونه تعهدی در قبال تامین مسکن برای پذیرفته شدگان نخواهد داشت. ضمنا امکان سرویس ایاب و ذهاب برای رفت و برگشت افرادی که استخدام خواهند شد، صرفا در مسیرهایی که شرکت تعیین می نماید وجود خواهد داشت.
۶‏- از پذیرفته شدگان نهایی در صورت نیاز تعهدنامه محضری مبنی بر انجام خدمت به مدت حداقل پنج سال از تاریخ استخدام اخذ خواهد شد.
۷‏- آمادگی اعزام جهت فراگیری آموزشهای لازم در واحدهای صنعتی ، آموزشی منتخب شرکت در سراسر کشور.
۸‏- متقاضیانی که قبلاً در آزمون‌های جذب نیروی فولاد خراسان شرکت نموده و پذیرفته نشده‌اند، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم می‌توانند مطابق مفاد این اطلاعیه مجدداً در این آزمون شرکت نمایند و هیچ تقاضای دیگری معتبر نخواهد بود.
۹‏- آمادگی برای انجام کار بصورت نوبت کاری (شیفت ) 
10‏- محل شرکت واقع درنیشابور‏- کیلومتر ۱۵ جاده نیشابور به شهر فیروزه ‏-شرکت مجتمع فولاد خراسان می باشد.

توضیحات بسیار مهم: 
* متقاضیان می بایست در طول فرآیند جذب به صورت مستمر، جهت آگاهی از اطلاعیه ها و نتایج مراحل مختلف، به وبسایت ثبت نام به آدرس

http:‏/‏/ksteel.iran‏-azmoon.ir

مراجعه نمایند. لذا عدم اطلاع داوطلب از مراحل و جزئیات آزمون و جذب موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد.
**پذیرفته شدگان بر اساس نیاز خطوط تولید و برنامه تامین نیروی انسانی شرکت ، بتدریج و در چند نوبت جهت شروع به کار فراخوان خواهند شد لذا مقتضی است از هرگونه پیگیری حضوری و غیر حضوری جداً پرهیز نمائید .