آغاز برداشت ۷ هزار و ۲۰۰ تن آلو از باغات نیشابور
آغاز برداشت ۷ هزار و ۲۰۰ تن آلو از باغات نیشابور
معاون رئیس سازمان ومدیر جهادکشاورزی نیشابور گفت: امسال 1700 هکتار از باغهای نیشابور زیر کشت آلو است که از این مقدار1500هکتار سطح زیر کشت بارور و 200هکتار بصورت نهال وغیر بارور بوده وپیش بینی میگردد امسال حدود 7200 تن انواع آلوی تر ازارقامی همچون شمس، طرقبه، قطره طلا ، درگزی، سانتارزا وبخارا برداشت شود.

محمد علی فرهمند راد افزود: از این مقدار دو هزار تن آلوی خشک تولید می شود وحدود ۱۲۰تن نیز بصورت تازه خوری مورد مصرف قرار می گیرد.

وی بیان کرد: نیشابور از لحاظ محصولات باغی از جایگاه ویژه ای در استان خراسان رضوی برخوردار است ورتبه اول کاشت آلو به این شهرستان تعلق دارد. وی خاطر نشان کرد:درحال حاضر از محل تولید وعرضه آلو بیش از ۲۰۴ میلیارد ریال سود ناخالص عاید باغداران نیشابوری می شود.فرهمندراد ادامه داد: سال جاری میانگین تولید آلو ۵۰۰۰ کیلوگرم در هکتار رسیده که البته افت عملکرد باغات بدلیل بروز سرمای دیر رس بهاره بود. وی با تاکید بر استفاده از روشهای نوین آبیاری ومبارزه به موقع با آفات وبیماری های محصولات باغی به منظور افزایش تولید محصول و همچنین بیمه باغات توصیه کرد باغداران در کاشت آلو از ارقام پر محصول ،خوش پوست وهمچنین پایه های مقاوم به آفات وبیماری ها وتنش های محیطی استفاده نمایند.