یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ Sunday, 5 December , 2021
Self-determination theor
تأثیر شرایط اجتماعی بر خلاقیت و شکوفایی فردی 09 آبان 1400

تأثیر شرایط اجتماعی بر خلاقیت و شکوفایی فردی

باز نمایی مطالب متنوع در حوزه فرهنگ و اجتماع می تواند برای شناخت و تحول درونی و بیرونی اثرگذار باشد. بر آن هستیم همانند زمانی که به شکل هفتگی نشریه منتشر می شد پذیرای مطالب عزیزان در سایر حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز باشیم.