پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
واژه
چرا شعر و چگونه شعر بخوانیم؟ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

چرا شعر و چگونه شعر بخوانیم؟

آرام و چند بار شعر را بخوانیم تا بیشتر درک کنیم.