چهارشنبه, ۱۳ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 5 October , 2022
معاون وزیر راه و شهرسازی
پشتوانه های اصیل فرهنگی و تاریخی سایه سنگینی بر شهر نیشابور دارد ۲۴ مهر ۱۳۹۹
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی:

پشتوانه های اصیل فرهنگی و تاریخی سایه سنگینی بر شهر نیشابور دارد

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: سفرهای زیادی به سراسر کشور داشته ام و هرجای این مرز پرگهر یک ویژگی و پتانسیل دارد که با جای دیگر قابل مقایسه نیست. نیشابور نیز ویژگی های منحصر به فردی دارد و اصالت و پشتوانه های اصیل فرهنگی و تاریخی سایه بسیار سنگینی بر شهر دارد و این اصالت کماکان وجود دارد.