شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 26 November , 2022
شورای ششم
شفافیت شورای ششم زیر ذره بین خاتون شرق ۲۰ تیر ۱۴۰۰
گفت و گو با اعضای منتخب شورای شهر نیشابور در خصوص طرح شفافیت آرا

شفافیت شورای ششم زیر ذره بین خاتون شرق

به اعتقاد برخی از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی ـ اجتماعی ایران در سال های اخیر تشکیل شوراهای شهر و روستا بود که موجب توسعه مشارکت سیاسی شهروندان گردید.