سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022
زباله گاه
زخم ۳۰ساله زباله‌گاه بر پیکر نیشابور ۲۰ دی ۱۴۰۰

زخم ۳۰ساله زباله‌گاه بر پیکر نیشابور

امروز موضوع ‌پسماند یک چالش جدی در حوزه زیست‌محیطی و اجتماعی است که هزینه‌های زیادی را جهت مدیریت و دفع زباله‌های تولیدی به کشور تحمیل می‌کند.

تاخیر در اجرای طرح زباله گاه جدید نیشابور موجب خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری می شود ۲۲ مهر ۱۳۹۹

تاخیر در اجرای طرح زباله گاه جدید نیشابور موجب خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری می شود

مدير كل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: هر روزی كه اجرای طرح زباله گاه جديد نیشابور به تاخير بيفتد انباشت زباله بسيار زيادی در زباله گاه فعلی نيشابور که فاقد مجوزهای زيست محيطی است خواهيم داشت و موجب خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری می شود.