پنج شنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۱ Thursday, 8 December , 2022
رسانه نیشابور
فرماندار نیشابور خواستار پاسخگویی ادارات به پیام های مردمی نشریات شد ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
در جلسه شورای فرهنگ عمومی

فرماندار نیشابور خواستار پاسخگویی ادارات به پیام های مردمی نشریات شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان که با دستور تشکیل ستاد بزرگداشت مقام خبرنگار تشکیل شد خواستار پاسخگویی به پیام های مردمی نشریات مکتوب و الکترونیک شد.