سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱ Tuesday, 28 June , 2022
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور
پلمب ۵ واحد قصابی متخلف در بخش زبرخان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
دکتر علی سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور خبر داد

پلمب ۵ واحد قصابی متخلف در بخش زبرخان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: ۵ واحد قصابی در بخش زبرخان شهرستان نیشابور که مبادرت به کشتار غیر مجاز دام می نمودند با حکم دادستان این بخش و توسط دامپزشکی شهرستان نیشابور پلمب شدند.