چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ Wednesday, 10 August , 2022
خودآگاهی
خودآگاهی در نوشتن ۰۶ آبان ۱۴۰۰

خودآگاهی در نوشتن

در ادامه یادداشتهای مرتبط با نویسندگی؛ لازم است ابعاد ریز و زیرساختی نوشتن مورد مطلعه قرار بگیرد...