دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱ Monday, 26 September , 2022
خدابخش صفادل
صلیب می وزد از سمت جُلجتا هر روز ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

صلیب می وزد از سمت جُلجتا هر روز

غزل امروز به انتخاب دبیر صفحه ادبی