چهارشنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 28 September , 2022
خانه های قدیمی
عدم توجه به خانه های قدیمی مساوی با از بین رفتن بخشی از شناسنامه  فرهنگی و هویت تاریخی نیشابور ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

عدم توجه به خانه های قدیمی مساوی با از بین رفتن بخشی از شناسنامه فرهنگی و هویت تاریخی نیشابور

شرایط زیست‌محیطی و جغرافیایی، نیازهای کاربردی، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی، اوضاع اقتصادی بانی بنا و امکانات و مصالح در دسترس، از عوامل تأثیرگذار در معماری است.